Medlemskap i Effektakademin

Är du redan professionell medlem i Effektfullt? Då kan du direkt kika in bland våra kurser eller kunskapskluster!

Är din organisation inte medlemmar än?

Några av fördelarna du får när du går med i Effektfullt:

  • Tillgång till Effektakademin
  • Möjlighet att delta i vårt arbete för att skapa större effektfokus i Sverige.
  • Medlemsforum på LinkedIn med 250+ individer från alla sektorer.

Effektakademin riktar sig till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

Effektakademin är tillgänglig för alla som är professionella medlemmar i Effektfullt. Professionellt medlemskap kostar 400 kr per organisation och år.

"Upplägget på kurserna har varit strålande vad gäller såväl tidsåtgång, interaktion men framförallt innehåll. Det har funnits en bra mix mellan teoretiska utgångspunkter och det operativa handhavandet. Detta i kombination med flera exempel har gjort att min kunskapsnivå och verktygslåda kring området effektmätning har ökat betydligt under relativt kort tid."

Jonas Lundh, Projektchef, Coompanion Nord