Kunskapskluster

Erfarenhetsutbyte online

Inspireras av andra och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken genom att delta i våra kunskapskluster!
Vi samlas online kring ett gemensamt tema för att utbyta erfarenheter. De teman vi tar upp kan vara både breda och mer nischade eller sektorsspecifika.

De organisationer som tecknat vårt professionella medlemskap kan delta i så många kunskapskluster som de önskar.

  • Inspireras och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken
  • Problemlös och bollplanka tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar
  • Knyt värdefulla kontakter i och utanför din bransch och sektor
  • Praktiska case från medlemmar eller från inbjudna gäster

Kundcitat"Jätteintressant att prata med personer ifrån organisationer som har liknande utmaningar och verksamhet. Det visar att det finns olika sätt att organisera verksamheten på. Jag pratar annars bara med personer ifrån mitt eget verksamhetsområde. Trots att vi jobbar för olika verksamheter så blir lösningarna ändå ganska lika."

Deltagare på Kunskapsklustret High Risk, High Return, december 2020.

Aktuella kunskapskluster

Sektorsspecifika kluster

Under våren och hösten 2021 kommer vi anordna sektorsspecifika kunskapskluster. Håll utkik efter när vi drar igång kluster i din sektor! Vi kommer att meddela på vårt medlemsforum och i medlemsbrevet.

Nedan finner du datum och tema för de som ligger ute nu! Anmäl dig och säkra en plats!

Effektmätning idéburen sektor

Kunskapskluster för

idéburen sektor

Datum och tid:
23 april 2021, 10.30-12.00
Tema: Effektrapportering

Effektmätning privata sektorn

Kunskapskluster för

privat sektor

Datum och tid:
17 september 2021,
09.00 - 10.30
Tema: Effektstyrning inom hållbarhetsarbetet för ett värdeskapande samhällsengagemang.

Effektmätning offentlig sektor

Kunskapskluster för

offentlig sektor

Datum och tid:
2 juni 2021,
09.00 - 10.30
Tema: Upphandling

Effektmätning akademin

Kunskapskluster för

akademin

Utvärdering av internationella insatser

Effektmätning i internationella insatser Detta kluster är för dig som vill ha erfarenhetsutbyte inom temat utvärdering av internationella insatser. Vad behöver vi ta hänsyn till, i en internationell kontext, för att våra insatser ska bli så effektfulla som möjligt? Vi träffas inledningsvis under tre planerade tillfällen: 10 mars, 13 april och 3 juni 2021. Vid samtliga tillfällen startar vi klockan 10.00 och håller på till 11.30.
Varje kluster inleds med ett praktiskt case från en av våra medlemmar som berättar utifrån sina erfarenheter!

Kunskapsklustren initieras antingen av en medlem eller av Effektfullt. I båda fallen stöttar dock alltid Effektfullt med det logistiska runtomkring klustret ex. inbjudan och onlineplattform.

Ett kunskapskluster kan ha olika form och omfattning. Det kan vara en serie tillfällen utspridda under året som riktar sig till en och samma målgrupp (ex. kommuner) men behandlar olika frågor vid varje tillfälle. Men det kan också vara ett enskilt tillfälle som behandlar bara en fråga (ex. etiska överväganden inom effektmätning) som är relevant för flera målgrupper. Eller något annat upplägg - här finns inga begränsningar!

Vissa kunskapskluster riktar sig till en särskild målgrupp, vilket i så fall framgår av beskrivningen.

Saknar du något? Eller har du en bra idé kring tema? Föreslå ett kunskapskluster!

Välkommen med ditt förslag på kunskapskluster!