CRASH COURSE

Monitoring Progress towards System Change

Mätkitet för dig som jobbar med systemförändring

Att arbeta systemförändrande är att adressera rotorsakerna till ett samhällsproblem, i syfte att nå varaktig och utbredd förändring. Det kan exempelvis innebära att ändra i lagstiftning, eller att förändra de värderingar och normer som råder i samhället kring en viss fråga. Ett problems rotorsaker tar ofta lång tid att förändra och inte sällan är flera olika aktörer med och bidrar till att förändringen äger rum. Lång tidshorisont och många involverade medför särskilda utmaningar vad gäller att påvisa effekt. I denna crash course har vi satt ihop ett mätkit för dig som driver systemförändrande insatser, eller som står i begrepp att påbörja ett sådant arbete och vill säkra genomtänkta metoder för uppföljning och utvärdering redan från start.

Praktisk information

Datum och tid

Alternativ 1: 16 april. 08.30-10.00

Alternativ 2: 18 juni. 08.30-10.00

Vem kan delta
Professionella medlemmar i Effektfullt
Är du inte medlem? Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år.

Språk
Svenska

Rekommenderad förkunskap
Inga förkunskaper behövs

Diplomering
Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan
För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats
Online

Crash courses

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV
  • Online - deltag där du befinner dig!

Kundcitat

"Det bästa var att få konstaterat att det man känt men inte satt ord på verkar gälla i många organisationer, samt att få konkreta tips på hur effektmätning kan inkorporeras i verksamhet med ganska enkla medel." 

- Deltagare på kursen How to Organize for Impact, oktober 2020.

Säkra din plats redan idag!

Anmäl dig till Monitoring Progress towards System Change

I medlemskapet ingår att er organisation får gå 3 kurser per år. Är du osäker på vilka 3 kurser som din organisation har valt? Fråga oss gärna på hej@effektfullt.se! Ni är välkommen att gå fler kurser än de 3 som ingår i ert medlemskap, då kostar varje ytterligare kurs 500 kr per person (ex. moms).

Fyll kollegans email. Lämna tomt om det bara gäller dig.
Vi är intresserade av dina förväntningar. Lämna blankt om du inte kan fylla i.