CRASH COURSE

Public Procurement for Impact

Ta kliv mot att bli en ännu mer effektorienterad beställare

Offentlig upphandling i Sverige omsätter årligen över 700 miljarder kronor, vilket gör det synnerligen angeläget att vi uppnår avsedd pang för pengarna. I majoriteten av de upphandlingar som görs ställs detaljkrav som exakt specificerar hur den upphandlande myndighetens (och i förlängningen samhällets) behov ska mötas. Det ger litet eller inget utrymme för innovation, och gör att fokus hamnar på att följa upp ifall detaljkraven uppfylldes snarare än ifall behoven möttes. I denna crash course strävar vi efter att stötta offentliga beställare att bli mer effektorienterade. Inom ramen för kursen behandlar vi bland annat:

  • Skillnaden mellan funktionsupphandling, innovationsupphandling och produktupphandling
  • Hur man i upphandlingens förfrågningsunderlag formulerar krav som är inriktade på nytta
  • Hur man bedömer upphandlingens inkomna anbud utifrån deras potential att göra avsedd nytta

Kursen är riktad till dig inom offentlig sektor som är direkt eller indirekt involverad i annonserad upphandling eller direktupphandling. Kursens huvudsakliga budskap är dock tillämpbara även för offentliga aktörer som ger bidragsstöd eller ingår idéburna offentliga partnerskap (IOP:er).

Praktisk information

Datum och tid

Alternativ 1: 28 maj. 08.30-09.30

Vem kan delta
Professionella medlemmar i Effektfullt
Är du inte medlem? Bli professionell medlem för 400 kr per organisation och år.

Språk
Svenska

Rekommenderad förkunskap
Inga förkunskaper behövs

Diplomering
Certificate of Completion som du kan dela på din LinkedIn-profil.

Deadline för anmälan
För att säkert få en plats, anmäl dig senast tre dagar innan kursstart.

Plats
Online

Crash courses

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV
  • Online - deltag där du befinner dig!

Kundcitat

"Föredömligt upplägg och inspirerande från början till slut. Pedagogiska bilder som visar hur man kan lägga upp det och tydliga beskrivningar på begrepp. Positiv energi från kursledaren gjorde att jag höll mitt fokus uppe!" 

- Deltagare på kursen Theory of Change Fundamentals, december 2020.

Säkra din plats redan idag!

Anmäl dig till Public Procurement for Impact

Fyll kollegans email. Lämna tomt om det bara gäller dig.
Vi är intresserade av dina förväntningar. Lämna blankt om du inte kan fylla i.