Vill du vässa dina kunskaper i effektmätning?

Genom vår utbildning Impact Master Class for Professionals stärker du dina färdigheter i effektmätning. Du får bland annat:

En serie utbildningstillfällen som varvar teori och praktiska övningar med reflektion och tillämpning.

Utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra effektpassionerade i liknande roll som du.

Möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens för arbetsgivare och uppdragsgivare.

Ta reda på mer!

Utbildning i effektmätning

Master class i effektmätning

Effektfullts Impact Master Class for Professionals är en utbildning som är speciellt framtagen för dig som är redo att ta ett större kliv inom ämnet effektmätning. Steg-för-steg kommer du under 6 utbildningstillfällen att stärka dina kunskaper och känna dig tryggare i såväl teorin bakom effektmätning som i det praktiska genomförandet. 

För vem?

Vi välkomnar deltagare från alla sektorer; privat, offentlig, idéburen och akademin. Utbildningen passar till exempel dig som är ansvarig för effektmätning i en organisation eller som önskar ta den riktningen i karriären. Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper men vi rekommenderar att du har viss yrkesmässig erfarenhet inom ämnet ex. genom att ha arbetat med effektmätning i en organisation.

Kommande utbildningsstarter:

19 nov 2021

28 jan 2022

Detta får du med dig från Impact Master Class for Professionals

Kunskap om effektmätning Vässad kunskap och utökad verktygslåda

Under utbildningens gång får du kunskapen och verktygen för att planera, genomföra och använda effektmätning för att visa resultat för intressenter, erhålla finansiering, utveckla verksamheten och motivera medarbetare.

Kunskap om effektmätning Nätverk av effektmätare från alla sektorer

Ta chansen att knyta kontakt med yrkesverksamma i både privat, offentlig och idéburen sektor samt akademin, för erfarenhetsutbyte, idégenerering och problemlösning genom bollplank.

Kunskap om effektmätning En handlingsplan för din verksamhets effektmätning

Utbildningen inleds med en "effekt-check" där du får verktygen för att kartlägga nuläge och önskat läge för din verksamhets effektmätning. Under utbildningens gång fyller du i en skräddarsydd handlingsplan för att utveckla din verksamhet.

Kunskap om effektmätning Dokumenterad kompetens inom ett eftertraktat område

Effektmätning är ett snabbt växande område där potentialen för karriärsutveckling är stor. Genom diplomering eller certifiering från våra master classes kan du påvisa din kunskap för arbetsgivare och uppdragsgivare.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av sex moduler och ett uppföljande tillfälle.

Ta med ett case till utbildningen

För att få största möjliga behållning av utbildningen så uppmuntrar vi dig att löpande (medan du går utbildningen) tillämpa dina nya kunskaper och verktyg på ett case i form av en riktig verksamhet. Verksamheten kan vara din egen eller någon som du på annat vis arbetar med. Ifall verksamheten är stor så rekommenderar vi att du utgår från en avgränsad del, exempelvis ett projekt eller ett specifikt verksamhetsben. Ifall du är osäker på vilket case du ska utgå från så hjälper vi dig gärna att avgränsa och välja.

Nästkommande utbildningsstarter

Utbildningsstart 2021
Start 19 nov 2021
Slut 11 mar 2022

Tillfälle 1 - Stockholm
Datum: 19 nov 2021 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Digitalt
Datum: 03 dec 2021 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 21 jan 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Digitalt
Datum: 4 feb 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 5 - Digitalt
Datum: 18 feb 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 11 mar 2022 | Tid: 10.00-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 6 maj 2022 | Tid: 09.00-10.30

Utbildningsstart 2022
Start 28 jan 2022
Slut 22 april 2022

Tillfälle 1 - Stockholm
Datum: 28 jan 2022 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Digitalt
Datum: 11 feb 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 24 feb 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Stockholm
Datum: 18 mar 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 5 - Digitalt
Datum: 1 apr 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 22 apr 2022 | Tid: 10.00-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 17 jun 2022 | Tid: 09.00-10.30

Pris

Ideella organisationer

  • Ordinarie pris: 8 500 kr ex. moms
  • Medlemspris: 7 500 kr ex. moms *

Övriga

  • Ordinarie pris: 10 500 kr ex. moms
  • Medlemspris: 9 500 kr ex. moms*

Privatperson: 13 125 kr inkl. moms

*Medlemspris gäller för dig vars organisation är professionell medlem i Effektfullt (medlemsavgift 400 kr/år). Läs mer

Anmäl dig och säkra en plats!

Vi har begränsat med platser på utbildningen. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra en plats. Har du några frågor om utbildningen? Skicka oss ett mejl på hej@effektfullt.se.

Internationellt gångbart

Innehållet i våra master classes följer internationell best practice och centrala begrepp lärs ut på både svenska och engelska. Vi följer noga utvecklingen globalt genom vårt medlemskap i världens största nätverk för effektmätning Social Value International.

Digitala & fysiska träffar

Utbildningen inleds med en fysisk träff i Stockholm för att få ett ansikte på varandra, underlätta kontaktknytande och få bästa möjligheter för utbyte och gemensam praktisk tillämpning. Även tillfälle 4 ges fysiskt, övriga utbildningstillfällen sker på distans via länk.  

Metodik

Våra master classes mixar interaktiva föreläsningar med praktiska övningar under och mellan utbildningstillfällena. Vår metodik tar avstamp i att lärande underlättas av aktivt deltagande - därför kommer du få tillämpa teorin med både din och andras verksamhet som case.

Diplomering och certifiering

Efter att du genomfört utbildningen erhåller du ett diplom som visar att du genomgått utbildningen. För att få diplom krävs en närvaro på minst 80%. Diplomeringen kan du kommunicera i ditt CV och i din professionella profil exempelvis på LinkedIn.

Efter att du genomfört en master class erbjuds du även möjligheten att certifiera dig. För att certifiera dig efter Master Class for Professionals behöver du genomgå och godkännas på vår tentamen, vilket intygar att du uppnått kunskapsmålen för utbildningen. Du erhåller då certifieringen "Certifierad sakkunnig i effektmätning" eller på engelska "Certified Impact Professional". Genom certifieringen kan du särskilja dig från andra genom att intyga din kompetens för arbetsgivare och uppdragsgivare som i växande takt söker medarbetare och konsulter med validerad kunskap inom effektmätning.

Kursledare - Annica Johansson

Annica är verksamhetschef och utbildningsansvarig på Effektfullt sedan 2019. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är vald till ordförande i den kommitté som leder arbetet med att utveckla Sveriges första standard för effektmätning i regi hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). Vidare är hon invald i kommittén för metodutveckling hos Social Value International, världens största nätverk inom området effektmätning. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.

Sagt om Effektakademin

Anna Kjellberg Ekovera

”Effektfullts kurser gav mig både en validering på mina kunskaper och nya lärdomar. Dessutom är de direkt tillämpbara i min verksamhet. Dessutom var det snygg och pedagogisk layout.”

-Anna Kjellberg, Konsult
Ekovera
jonas lundh coompanion nord

"Upplägget på kurserna har varit strålande vad gäller såväl tidsåtgång, interaktion men framförallt innehåll. Det har funnits en bra mix mellan teoretiska utgångspunkter och det operativa handhavandet. Detta i kombination med flera exempel har gjort att min kunskapsnivå och verktygslåda kring området effektmätning har ökat betydligt under relativt kort tid."

Jonas Lundh,
Projektchef, Coompanion Nord
Tomas Andersson Boost by FC Rosengård

"Efter att ha deltagit i Effektakademin känner jag mig mer trygg i hur jag ska mäta och visa vilka effekter min verksamhet åstadkommer. Annica är en mycket kompetent och pedagogisk kursledare som gör varje tillfälle interaktivt, intressant och lärorikt."

Tomas Andersson, Verksamhetutvecklare
Boost by FC Rosengård
karin johansson

”Samtliga kurser som jag gått hos Effektfullt har varit mycket intressanta, tänkvärda och givande.”

-Karin Johansson, Nationalekonom
Örebro kommun