Crash courses i effektmätning

Lär dig effektmätning online med lärarledda kurser på olika nivåer!

För dig som vill vässa dina kunskaper i effektmätning

Effektakademins crash courses riktar sig till verksamheter inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Olika nivåer för kontinuerlig utveckling
  • Få ett diplom som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Under 2023 hade vi över 500 kursdeltaganden på våra crash courses. Några av de som deltagit kommer ifrån:

Att separera effekt från utfall

00004
959kr
Lär dig hur du fångar effekten av din insats
Finns i lager
1
Produktdetaljer
Format: Digital, lärarledd
Längd: 2h
Diplomering: Ja
Nivå: NIVÅ 3 - Vässar ytterligare
Språk: Svenska

Lär dig hur du fångar effekten av din insats

I många verksamheter mäts vilken förändring som uppkommer i samband med en insats - det vill säga utfallet. Men inte lika ofta berörs i vilken grad förändringen de facto orsakades av insatsen och inte ändå skulle ha inträffat - alltså effekt. Det kan förhålla sig som så att målgruppen ens insats riktar in sig på hade fått det bättre ändå eller att en annan insats också påverkat dem i samma riktning. Att inte se till vilken del av förändringen som ens egen insats bidragit till kan leda till att man anklagas för så kallad “over-claiming”. På liknande sätt kan det även förhålla sig så att målgruppens utveckling kraftigt hade försämrats om inte insatsen hade skett. Att då enbart fånga utfallet, det vill säga förändringen före och efter insatsen, riskerar då att leda till så kallad “under-claiming” - att vi inte tillskriver oss tillräckligt stort effekt.

I denna crash course går vi bland annat igenom:

  • Varför det är viktigt att fånga effekt (inte bara utfall).
  • Vad kontrafaktiskt utfall är och hur du kan använda det för att synliggöra effekten av er insats.
  • Vanliga studiedesigners (ex. skuggkontroll) för att mäta effekt och dess för- och nackdelar i olika situationer och beroende på förutsättningar.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur du kan ta din effektmätning till ytterligare en nivå. Kursen innehåller praktiska och tillämpbara tips som hjälper dig, oavsett startpunkt eller tillgängliga resurser, att ta vidare din effektmätning. Kursens medskick är tillämpbara oavsett vilken sektor du tillhör.

Spara denna produkt för senare användning

Vanliga frågor och svar

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla, tidigare deltagare kommer från idéburen, privat och offentlig sektor samt akademin. De organisationer som är medlemmar i Effektfullt får mellan 25-40 % rabatt på alla kurser. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar från 1200 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!