Vill du vässa dina kunskaper i effektmätning?

Genom vår utbildning Impact Master Class stärker du dina färdigheter i effektmätning av sociala och miljömässiga insatser. Du får bland annat:

En serie utbildningstillfällen som varvar teori och praktiska övningar med reflektion och tillämpning.

Utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra effektpassionerade i liknande roll som du.

Möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens för arbetsgivare och uppdragsgivare.

Ta reda på mer!

Utbildning i effektmätning (4)

Master class i effektmätning

Effektfullts Impact Master Class är en utbildning som är speciellt framtagen för dig som är redo att ta ett större kliv inom ämnet effektmätning. Steg-för-steg kommer du under 6 utbildningstillfällen att stärka dina kunskaper och känna dig tryggare i såväl teorin bakom effektmätning som i det praktiska genomförandet. 

För vem?

Vi välkomnar deltagare från alla sektorer; privat, offentlig, idéburen och akademin. Utbildningen passar till exempel dig som är ansvarig för effektmätning i en organisation eller som önskar ta den riktningen i karriären. Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper men vi rekommenderar att du har viss yrkesmässig erfarenhet inom ämnet ex. genom att ha arbetat med effektmätning i en organisation.

Kommande utbildningsstarter:

2 sep 2022

10 mars 2023

Detta får du med dig från Impact Master Class

Kunskap om effektmätning Vässad kunskap och utökad verktygslåda

Under utbildningens gång får du kunskapen och verktygen för att planera, genomföra och använda effektmätning för att visa resultat för intressenter, erhålla finansiering, utveckla verksamheten och motivera medarbetare.

Kunskap om effektmätning Nätverk av effektmätare från alla sektorer

Ta chansen att knyta kontakt med yrkesverksamma i både privat, offentlig och idéburen sektor samt akademin, för erfarenhetsutbyte, idégenerering och problemlösning genom bollplank.

Kunskap om effektmätning En handlingsplan för din verksamhets effektmätning

Utbildningen inleds med en "effekt-check" där du får verktygen för att kartlägga nuläge och önskat läge för din verksamhets effektmätning. Under utbildningens gång fyller du i en skräddarsydd handlingsplan för att utveckla din verksamhet.

Kunskap om effektmätning Dokumenterad kompetens inom ett eftertraktat område

Effektmätning är ett snabbt växande område där potentialen för karriärsutveckling är stor. Genom diplomering eller certifiering från våra master classes kan du påvisa din kunskap för arbetsgivare och uppdragsgivare.

Vi kan inte annat än att rekommendera Effektfullts Master Class i effektmätning! Utbildningen varvas med teori och praktiska exempel och tillämpningar, vilket skapar förståelse för effektmätning. Under utbildningens gång har flera olika typer av metoder och verktyg presenterats som vi ser att vi kommer att kunna ha nytta av i våra funktioner och i de kontexter vi befinner oss i. Annica leder oss med ett stort engagemang och ett väldigt genomtänkt och professionellt upplägg. Ett stort plus är variationen av organisationer som deltar vilket ger perspektiv och nya lärdomar.

Felicia Pettersson (på bild), nämndtjänsteman, Region Halland
Lisa Crona, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Halland

Jag kan varmt rekommendera Effektfullts Master Class i effektmätning! Annica är en superproffsig och kunnig kursledare och jag tar med mig många matnyttiga modeller och lärdomar som jag kommer ha stor användning av i mitt arbete. Det faktum att deltagarna kommer från olika sektorer ger en extra värdefull dimension, då vi arbetar med sociala insatser från olika perspektiv men ofta med samma målbild.

Anette Konar Riple
Head of Social Sustainability på Heimstaden

Tack vare Impact Master Class har jag fått ny kunskap att ta med mig till Fryshuset. Jag känner mig säkrare i arbetet som jag utför inom effektmätning och ser nu ännu tydligare hur viktigt vårt arbete är - internt och externt. Upplägget på kursen var mycket bra. Tydligt,  informativt och roligt med stort utrymme för frågor och diskussioner.

Anna Kringberg
Verksamhetscontroller på Fryshuset

Några av de organisationer som deltagit i Impact Master Class

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av sex moduler och ett uppföljande tillfälle.

Ta med ett case till utbildningen

För att få största möjliga behållning av utbildningen så uppmuntrar vi dig att löpande (medan du går utbildningen) tillämpa dina nya kunskaper och verktyg på ett case i form av en riktig verksamhet. Verksamheten kan vara din egen eller någon som du på annat vis arbetar med. Ifall verksamheten är stor så rekommenderar vi att du utgår från en avgränsad del, exempelvis ett projekt eller ett specifikt verksamhetsben. Ifall du är osäker på vilket case du ska utgå från så hjälper vi dig gärna att avgränsa och välja.

Nästkommande utbildningsstarter

Utbildningsstart september 2022
Start 2 september  2022
Slut 11 november 2022

Tillfälle 1 - Stockholm
Datum: 2 sep 2022 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Digitalt
Datum: 16 sep 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 30 sep 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Stockholm
Datum: 14 okt 2022 | Tid: 09.30-15.00
Tillfälle 5 - Digitalt
Datum: 28 okt 2022 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 6 - Stockholm
Datum: 11 nov 2022 | Tid: 09.30-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 27 jan 2023 | Tid: 09.00-10.30

Utbildningsstart mars 2023
Start 10 mars 2023
Slut 9 juni 2023

Tillfälle 1 - Stockholm
Datum: 10 mars 2023 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Digitalt
Datum: 24 mars 2023 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 21 april 2023 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Stockholm
Datum: 5 maj 2023 | Tid: 09.30-15.00
Tillfälle 5 - Digitalt
Datum: 26 maj 2023 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 6 - Stockholm
Datum: 9 juni 2023 | Tid: 09.30-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 25 augusti 2023 | Tid: 09.00-10.30

Pris

Ideella organisationer

  • Ordinarie pris: 10 500 kr ex. moms
  • Medlemspris: 9 500 kr ex. moms *

Övriga

  • Ordinarie pris: 12 500 kr ex. moms
  • Medlemspris: 11 500 kr ex. moms*

Privatperson: 15 625 kr inkl. moms

*Medlemspris gäller för dig vars organisation är professionell medlem i Effektfullt (medlemsavgift 400 kr/år). Läs mer

"Otroligt bra pedagogiskt uppbyggt där vi fick börja med grunderna. Även väldigt imponerad av själva presentationen - snygg, tydlig och enkel att följa. Känner att jag lärt mig massor och längtar tills nästa gång!"

- Deltagare på Impact Master Class 2021-2022

Anmäl dig och säkra en plats!

Vi har begränsat med platser på utbildningen. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra en plats. Har du några frågor om utbildningen? Skicka oss ett mejl på hej@effektfullt.se.

Internationellt gångbart

Innehållet i våra master classes följer internationell best practice och centrala begrepp lärs ut på både svenska och engelska. Vi följer noga utvecklingen globalt genom vårt medlemskap i världens största nätverk för effektmätning Social Value International.

Digitala & fysiska träffar

Utbildningen inleds med en fysisk träff i Stockholm för att få ett ansikte på varandra, underlätta kontaktknytande och få bästa möjligheter för utbyte och gemensam praktisk tillämpning. Även modul 4 ges fysiskt (och modul 6 fr.o.m. sep), övriga utbildningstillfällen sker på distans via länk.  

Metodik

Våra master classes mixar interaktiva föreläsningar med praktiska övningar under och mellan utbildningstillfällena. Vår metodik tar avstamp i att lärande underlättas av aktivt deltagande - därför kommer du få tillämpa teorin med både din och andras verksamhet som case.

Diplomering och certifiering

Efter att du genomfört utbildningen erhåller du ett diplom som visar att du genomgått utbildningen. För att få diplom krävs en närvaro på minst 80%. Diplomeringen kan du kommunicera i ditt CV och i din professionella profil exempelvis på LinkedIn.

Efter att du genomfört en master class erbjuds du även möjligheten att certifiera dig. För att certifiera dig efter Master Class for Professionals behöver du genomgå och godkännas på vår tentamen, vilket intygar att du uppnått kunskapsmålen för utbildningen. Du erhåller då certifieringen "Certified Impact Measurement Professional". Genom certifieringen kan du särskilja dig från andra genom att intyga din kompetens för arbetsgivare och uppdragsgivare som i växande takt söker medarbetare och konsulter med validerad kunskap inom effektmätning.

Kursledare - Annica Johansson

Annica är verksamhetschef och utbildningsansvarig på Effektfullt sedan 2019. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är vald till ordförande i den kommitté som leder arbetet med att utveckla Sveriges första standard för effektmätning i regi hos Svenska Institutet för Standarder (SIS). Vidare är hon invald i kommittén för metodutveckling hos Social Value International, världens största nätverk inom området effektmätning. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.