Impact Master Class

Stärk dina färdigheter i effektmätning av sociala och miljömässiga insatser genom en serie utbildningstillfällen som varvar teori och praktiska övningar med reflektion och tillämpning.

Stockholm & Malmö

Master class i effektmätning

Effektfullts Impact Master Class är en utbildning som är speciellt framtagen för dig som är redo att ta ett större kliv inom ämnet effektmätning. Steg-för-steg kommer du under 6 utbildningstillfällen att stärka dina kunskaper och känna dig tryggare i såväl teorin bakom effektmätning som i det praktiska genomförandet. Efter genomförd utbildning har du möjligheten att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens för arbets- och uppdragsgivare.

För vem?

Vi välkomnar deltagare från alla sektorer; privat, offentlig, idéburen och akademin. Utbildningen passar till exempel dig som är ansvarig för effektmätning i en organisation eller som önskar ta den riktningen i karriären. Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper men vi rekommenderar att du har viss yrkesmässig erfarenhet inom ämnet ex. genom att ha arbetat med effektmätning i en organisation.

Exempel på roller som tidigare deltagare har haft: controller, verksamhetsutvecklare, projektledare, generalsekreterare, kommunikatör, ekonomiansvarig, verksamhetschef, programansvarig, enhetschef, insamlingsansvarig, m.fl.

Kommande utbildningsstarter:

Stockholm
9 februari 2024

Begränsat med platser. Sista anmälningsdag 19 januari!

Malmö
24 januari 2024

Begränsat med platser. Sista anmälningsdag 3 januari!

Nästkommande utbildningsstarter

Stockholm - utbildningsstart feb. 2024
Start 9 februari 2024
Slut 26 april 2024

Tillfälle 1 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 9 februari 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 23 februari 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 8 mars 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Digitalt
Datum: 22 mars 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 5 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 12 april | Tid: 09:30-15.30
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 26 april | Tid: 10.00 -15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 4 juni 2024 | Tid: 09.00-10.00

Malmö - utbildningsstart jan. 2024
Start 24 januari 2024
Slut 21 mars 2024

Tillfälle 1 - Fysiskt i Malmö
Datum: 24 januari 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Fysiskt i Malmö
Datum: 25 januari 2024 | Tid: 09:30-15.30
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 8 februari 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Digitalt
Datum: 16 februari | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 5 - Fysiskt i Malmö
Datum: 7 mars 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 21 mars 2024 | Tid: 10.00-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 21 maj 2024 | Tid: 09.00-10.00

Detta får du med dig från Impact Master Class

Kunskap om effektmätning Vässad kunskap och utökad verktygslåda

Under utbildningens gång får du kunskapen och verktygen för att planera, genomföra och använda effektmätning för att visa resultat för intressenter, erhålla finansiering, utveckla verksamheten och motivera medarbetare.

Kunskap om effektmätning Nätverk av effektmätare från alla sektorer

Ta chansen att knyta kontakt med yrkesverksamma i både privat, offentlig och idéburen sektor samt akademin, för erfarenhetsutbyte, idégenerering och problemlösning genom bollplank.

Kunskap om effektmätning Praktisk tillämpning för att befästa dina kunskaper

Löpande under utbildningen ger vi dig förutsättningar att testa de verktyg och modeller som lärs ut; möjlighet att ta med ett eget case som du arbetar parallellt med, en egen digital whiteboard, quiz mellan kurstillfällena och inbjudan till en studiegrupp för inspiration och stöd. Dessutom får varje deltagare möjlighet till personlig rådgivning kring sitt medtagna case.

Kunskap om effektmätning Dokumenterad kompetens inom ett eftertraktat område

Effektmätning är ett snabbt växande område där potentialen för karriärsutveckling är stor. Genom diplomering eller certifiering från våra master classes kan du påvisa din kunskap för arbetsgivare och uppdragsgivare.

Untitled design (24)

KundcitatUtbildningen har givit mig de verktyg jag behöver för att ytterligare kunna utveckla kommunens möjligheter att följa upp verksamheternas effekter. Jag tror det kommer göra skillnad för kommunen jag arbetar hos och även för mig personligen i mitt yrkesliv som controller för mål - och kvalitetsstyrning. Effektfullts medarbetare har varit duktiga, pålästa och stöttande. Utbildningens upplägg har varit mycket bra och lärorikt.

Elis Lodin, verksamhetscontroller, Håbo Kommun

Anette Heimstaden

KundcitatJag kan varmt rekommendera Effektfullts Master Class i effektmätning! Kursledaren är superproffsig och kunnig och jag tar med mig många matnyttiga modeller och lärdomar som jag kommer ha stor användning av i mitt arbete. Det faktum att deltagarna kommer från olika sektorer ger en extra värdefull dimension, då vi arbetar med sociala insatser från olika perspektiv men ofta med samma målbild.

Anette Konar Riple
Head of Social Sustainability på Heimstaden

selene cortes om impact master class

Kundcitat Impact Master Class är en av de utbildningar jag gjort under mitt arbetsliv som jag har mest användning av. Jag har blivit en bättre strateg och bättre på att både skriva ansökningar och att återrapportera. Kursledaren kan också vara en av de bästa pedagoger jag träffat.

Selene Cortes, Strategisk verksamhetsutvecklare, Mind

Felicia Pettersson Region Halland om master class

Kundcitat Vi kan inte annat än att rekommendera Effektfullts Master Class i effektmätning! Utbildningen varvas med teori och praktiska exempel och tillämpningar, vilket skapar förståelse för effektmätning. Under utbildningens gång har flera olika typer av metoder och verktyg presenterats som vi ser att vi kommer att kunna ha nytta av i våra funktioner och i de kontexter vi befinner oss i. Kursledaren leder oss med ett stort engagemang och ett väldigt genomtänkt och professionellt upplägg. Ett stort plus är variationen av organisationer som deltar vilket ger perspektiv och nya lärdomar.

Felicia Pettersson (på bild), nämndtjänsteman, Region Halland
Lisa Crona, strateg utbildning och kompetensförsörjning, Region Halland

Några av de organisationer som deltagit i Impact Master Class

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av sex moduler och ett uppföljande tillfälle. Tillfälle 1, 4 och 6 är fysiska och ges i Effektfullts lokaler i Stockholm, övriga är digitala.

Ta med ett case till utbildningen

För att få största möjliga behållning av utbildningen så uppmuntrar vi dig att löpande (medan du går utbildningen) tillämpa dina nya kunskaper och verktyg på ett case i form av en riktig verksamhet. Verksamheten kan vara din egen eller någon som du på annat vis arbetar med. Ifall verksamheten är stor så rekommenderar vi att du utgår från en avgränsad del, exempelvis ett projekt eller ett specifikt verksamhetsben. Ifall du är osäker på vilket case du ska utgå från så hjälper vi dig gärna att avgränsa och välja.

Nästkommande utbildningsstarter

Stockholm - utbildningsstart feb. 2024
Start 9 februari 2024
Slut 26 april 2024

Tillfälle 1 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 9 februari 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 23 februari 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 8 mars 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Digitalt
Datum: 22 mars 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 5 - Fysiskt i Stockholm
Datum: 12 april | Tid: 09:30-15.30
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 26 april | Tid: 10.00 -15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 4 juni 2024 | Tid: 09.00-10.00

Malmö - utbildningsstart jan. 2024
Start 24 januari 2024
Slut 21 mars 2024

Tillfälle 1 - Fysiskt i Malmö
Datum: 24 januari 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 2 - Fysiskt i Malmö
Datum: 25 januari 2024 | Tid: 09:30-15.30
Tillfälle 3 - Digitalt
Datum: 8 februari 2024 | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 4 - Digitalt
Datum: 16 februari | Tid: 10.00-15.00
Tillfälle 5 - Fysiskt i Malmö
Datum: 7 mars 2024 | Tid: 09.30-15.30
Tillfälle 6 - Digitalt
Datum: 21 mars 2024 | Tid: 10.00-15.00
Uppföljande tillfälle - Digitalt
Datum: 21 maj 2024 | Tid: 09.00-10.00

Pris

I priset ingår tillgång till allt studiematerial under och efter utbildningen samt möjlighet till personlig rådgivning kring medtaget case.

Ideella organisationer

  • Ordinarie pris: 14 500 kr ex. moms
  • Medlemspris: 13 500 kr ex. moms *

Övriga

  • Ordinarie pris: 18 375 kr ex. moms
  • Medlemspris: 17 375 kr ex. moms*

Privatperson: 22 968 kr inkl. moms

*Medlemspris gäller för dig vars organisation är professionell medlem i Effektfullt (medlemsavgift 400 kr/år). Läs mer

"Otroligt bra pedagogiskt uppbyggt där vi fick börja med grunderna. Även väldigt imponerad av själva presentationen - snygg, tydlig och enkel att följa. Känner att jag lärt mig massor och längtar tills nästa gång!"

- Deltagare på Impact Master Class 2022

Anmäl dig och säkra en plats!

Vi har begränsat med platser på utbildningen. Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra en plats. Har du några frågor om utbildningen? Skicka oss ett mejl på hej@effektfullt.se.

Internationellt gångbart

Innehållet i våra master classes följer internationell best practice och centrala begrepp lärs ut på både svenska och engelska. Vi följer noga utvecklingen globalt genom vårt medlemskap i världens största nätverk för effektmätning Social Value International.

Digitala & fysiska träffar

Utbildningen inleds med en fysisk träff i Stockholm eller Malmö för att få ett ansikte på varandra, underlätta kontaktknytande och få bästa möjligheter för utbyte och gemensam praktisk tillämpning. Ytterligare två dagar ges fysiskt och övriga tre digitalt. 

Metodik

Våra master classes mixar interaktiva föreläsningar med praktiska övningar under och mellan utbildningstillfällena. Vår metodik tar avstamp i att lärande underlättas av aktivt deltagande - därför kommer du få tillämpa teorin med både din och andras verksamhet som case.

Diplomering och certifiering

Efter att du genomfört utbildningen erhåller du ett diplom som visar att du genomgått utbildningen. För att få diplom krävs en närvaro på minst 80%. Diplomeringen kan du kommunicera i ditt CV och i din professionella profil exempelvis på LinkedIn.

Efter att du genomfört en master class erbjuds du även möjligheten att certifiera dig. För att certifiera dig efter Master Class for Professionals behöver du genomgå och godkännas på vår tentamen, vilket intygar att du uppnått kunskapsmålen för utbildningen. Du erhåller då certifieringen "Certified Impact Measurement Professional". Genom certifieringen kan du särskilja dig från andra genom att intyga din kompetens för arbetsgivare och uppdragsgivare som i växande takt söker medarbetare och konsulter med validerad kunskap inom effektmätning.

Kursledare

Sanne W

Sanne Wintter (Stockholm)

Sanne Wintter är sakkunnig i effektmätning på Effektfullt. I sin tidigare roll som Impact Manager på stiftelsen Reach for Change arbetade hon med att utvärdera effekterna av stiftelsens globala inkubatorprogram, och dess tematiska portfolio Innovation för Integration. Hon har även mångårig erfarenhet av att vägleda både små och stora organisationer i deras effektmätningsresa i allt från inledande modeller för att kartlägga effekt, till att utveckla mätverktyg för nationellt omspännande program. Sannes har även en masterexamen inom barn och ungdomsvetenskap från Stockholms universitet.

emelie j

Emelie Joachimsson (Malmö)

Emelie Joachimsson är sakkunnig i effektmätning på Effektfullt. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetscontroller i offentlig och privat sektor. I sin tidigare roll har Emelie i synnerhet arbetat med att utveckla privata och offentliga organisationers verksamhetsuppföljning. Emelie har bland annat utbildat chefer i effektmätning och implementerat nya arbetssätt för uppföljning och resultatredovisning. Hon har även mångårig erfarenhet inom rådgivning, strategi- och ledningsgruppsarbete inom offentlig sektor. Emelie har en magisterexamen i statsvetenskap från Södertörns högskola.