Välkommen till Effektakademin

Genom Effektakademin kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av sociala och miljömässiga insatser.

Crash courses
Kunskap om effektmätning

För dig som vill zooma in på vissa utvalda ämnen inom effektmätning

Crash courses riktar sig till dig som vill lära dig mycket på kort tid inom vissa specifika ämnen inom effektmätning. Välj mellan tio ämnen såsom problemkartläggning, förändringsteori, och effektrapportering, och tre olika nivåer beroende på hur långt din verksamhet kommit i effektmätning. Genom kurserna får du konkreta modeller och verktyg som du direkt kan börja tillämpa i din verksamhet. Efteråt erhåller du diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens på ex. LinkedIn.

Master class
Tools-Settings

För dig som är operativt ansvarig för verksamhetens effektmätning

Master class riktar sig till dig som är ansvarig för att genomföra, koordinera eller beställa effektmätning i din verksamhet. Detta är vår mest djupgående utbildning som under sex heldagstillfällen varvar teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Genomgående ges chans till tvärsektoriellt utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

Chefsutbildning
Effektstyrning

För dig som är chef och vill styra din verksamhet mot effektrealisering

Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustar dig med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Som effektdriven verksamhet kan ni accelerera era möjligheter att vinna intressenters förtroende, öka er konkurrenskraft och göra ännu större social och miljömässig skillnad. Genom denna endagsutbildning får du nätverk och erfarenhetsutbyte med effektdrivna ledare från alla sektorer.

Nästkommande kurser

Med våra crash courses i effektmätning får du en 1-2 timmars kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Din steg-för-steg guide till problemkartläggning
En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa. I denna crash course går vi igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera.
Nästa tillfälle: 10 oktober 2023

Knäck koden till att bygga en övertygande Theory of Change
En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.
Nästa tillfälle: 24 oktober 2023

Verktygen för att gå från mål till mått
I denna crash course ger vi steg för steg vägledning i att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori. Du får lära dig hur du beslutar om vilka prestationer och utfall som är relevanta att mäta samt hur du formulerar indikatorer för de valda prestationerna och utfallen.
Nästa tillfälle: 22 november 2023

Sagt om Effektakademin


”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström, Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström, Verksamhetschef, för- och grundskola
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

Några av verksamheterna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kursledare

emelie j

Emelie Joachimsson

Emelie är sakkunnig på Effektfullt. Hon håller i crash courses, Impact Master Class och Impact for Executives.
Sanne W

Sanne Wintter

Sanne är sakkunnig i effektmätning och håller i crash courses och Impact Master Class.
Anna Nelson

Anna Nelson

Anna är sakkunnig i effektmätning och håller i crash courses.