Effektakademin

Genom Effektakademin kan du vässa dina kunskaper i effektmätning av sociala och miljömässiga insatser. Vi riktar oss till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu bättre på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

Inom ramen för Effektakademin erbjuder vi vidareutbildning genom crash courses och vår utbildning Impact Master Class, samt erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar.

Kunskap om effektmätning

Kunskapshöjande crash courses

Bli ännu vassare på att mäta och visa effekt med hjälp av våra crash courses. Välj mellan 12 olika ämnen relaterade till effektmätning och djupdyk i det som just du vill bli ännu skickligare på. Stärk dina kunskaper och bli tryggare i såväl teorin som i det praktiska genomförandet. Efter våra kurser erhåller du ett diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens. 

Effektmätning akademin

Impact Master Class for Professionals

Utbildningen riktar sig till dig som vill ta ytterligare ett kliv inom ämnet effektmätning. Under 6 utbildningstillfällen varvas teori och praktiska övningar med reflektion och tillämpning. Du får utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

Nätverk effektmätning

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

På våra kurser och utbildningar får du tillfälle att träffa andra som har en liknande roll som dig själv. Är du medlem i Effektfullt blir du också inbjuden till våra nätverksträffar där du får möjlighet att bollplanka tillsammans med andra medlemmar och dra nytta av andras erfarenheter inom effektmätning. Knyt värdefulla kontakter och nätverka både i och utanför din bransch och sektor. 

Nästkommande kurser

Med våra crash courses får du 1,5 timmes lång kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Verktygslådan för effektfulla samhällsinvesteringar
Den här kursen vänder sig till dig som bättre vill förstå hur effektmätning kan hjälpa dig att fatta rätt finansieringsbeslut samt göra befintliga finansieringsmottagare mer effektfulla! Hur vet vi vilka insatser som har mest effektpotential? Hur kan vi stötta våra finansieringsmottagare att bli ännu mer effektfulla efter finansieringsbeslut? Den här kursen vänder sig i första hand till finansiärer som inriktar sig på social avkastning.
Nästa datum: 20 maj 2022, 08.30-10.00, 08.30-10.00

Knäck koden till att bygga en övertygande Theory of Change
En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Många skulle säga att er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och -styrning. Inte sällan efterfrågar finansiärer er förändringsteori för att bedöma potentialen i er verksamhet eller i ert projekt. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.
Nästa datum: 23 maj 2022, 13.00-14.30

Din steg-för-steg guide till problemkartläggning
En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa. Utan insyn i vilka rotorsaker som driver att problemet finns, är risken stor att vi genomför insatser som bara skrapar på ytan och ger effekt i stunden eller i värsta fall inte alls. Vi går igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera. Du får verktyg för att kunna mappa det problem som er verksamhet adresserar.
Nästa datum: 17 maj 2022, 08.30-10.00

Röster om Effektakademin

”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström,
Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling.
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström,
Verksamhetschef, för- och grundskola.
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

”Effektfullts kurser gav mig både en validering på mina kunskaper och nya lärdomar. Dessutom är de direkt tillämpbara i min verksamhet. Dessutom var det snygg och pedagogisk layout.”

Anna Kjellberg,
Konsult

Några av organisationerna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kurs- och utbildningsledare

Kursledare Annica Johansson
Annica Johansson - Verksamhetschef på Effektfullt

Annica Johansson

Annica är verksamhetschef och utbildningsansvarig på Effektfullt sedan 2019. Annica leder flertalet av Effektfullts crash courses samt utbildningen Impact Master Class. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.

Johan på Effektfullt
Johan Fredriksson - Sakkunnig på Effektfullt

Johan Fredriksson

Johan är sakkunnig inom effektmätning på Effektfullt. Johan har mångårig erfarenhet av tvärsektoriella samarbeten med fokus på skolutveckling, kompetensförsörjning och peer learning på bland annat Lunds universitet där han har varit ansvarig för effektmätning. Johan är i grunden civilingenjör i teknisk nanovetenskap med technology management, samt kompletterande utbildning inom värderingsbaserat ledarskap, art of hosting och kreativitet. Läs mer på LinkedIn.