Välkommen till Effektakademin

Genom Effektakademin kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av dina samhällsnyttiga insatser. Effektakademin drivs av Effektfullt - Sveriges största tvärsektoriella medlemsorganisation för verksamheter som vill bli ännu bättre på att mäta den nytta de uppnår för människor och miljö.

Crash courses
Kunskap om effektmätning

För dig som vill zooma in på vissa utvalda ämnen inom effektmätning

Crash courses riktar sig till dig som vill lära dig mycket på kort tid inom vissa specifika ämnen inom effektmätning. Välj mellan tio ämnen såsom problemkartläggning, förändringsteori, och effektrapportering, och tre olika nivåer beroende på hur långt din verksamhet kommit i effektmätning. Genom kurserna får du konkreta modeller och verktyg som du direkt kan börja tillämpa i din verksamhet. Efteråt erhåller du diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens på ex. LinkedIn.

Master class
Tools-Settings

För dig som är operativt ansvarig för verksamhetens effektmätning

Master class riktar sig till dig som är ansvarig för att genomföra, koordinera eller beställa effektmätning i din verksamhet. Detta är vår mest djupgående utbildning som under sex heldagstillfällen varvar teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Genomgående ges chans till tvärsektoriellt utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

Effektstyrning

För dig som vill ta ett strategiskt grepp kring er effektmätning

Våra hel- och halvdagsutbildningar riktar sig till verksamheter och individer som under en heldag vill få inspiration och konkret vägledning i effektmätning.
Gå tillsammans med andra verksamheter och utbyt erfarenheter och nätverka eller beställ en utbildning specifikt för er verksamhet. Vi varvar teori med praktiska prova-på-moment.
Välj mellan färdiga utbildningar eller få en helt skräddarsydd där vi utformar dagen utifrån era specifika förutsättningar.

Nästkommande kurser

Med våra crash courses i effektmätning får du en 1-2 timmars kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Starta din effektresa
Vet du vilka insatser som verkligen fungerar och vilka som behöver förbättras eller kanske till och med avslutas? Om man inte följer upp vilken skillnad samhällsnyttiga insatser och investeringar gör är risken stor att de inte uppnår avsedd nytta. I denna kurs välkomnar vi dig in i ämnet effektmätning. Den vänder sig till dig som är helt ny inom området och som bättre vill förstå vad effektmätning är och vad vi kan vinna på att mäta effekt.

Nästa tillfälle: 28 maj 2024

Knäck koden till en övertygande förändringsteori!
En förändringsteori lägger grunden till er effektmätning och visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Ofta efterfrågar finansiärer en förändringsteori för att bedöma potentialen i ett projekt. Lär dig vad en förändringsteori är, hur man bygger en och vad den kan användas till.
Nästa tillfälle: 7 maj 2024

Verktygen för att gå från mål till mått
När vi tagit fram vår förändringsteori är nästa steg att välja ut vad vi ska mäta och hur. Många verksamheter brottas med att de mäter för många saker, fel saker eller saker som inte driver fram den styrning man vill ha i organisationen.
I denna crash course ger vi steg för steg vägledning i att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori.
Nästa tillfälle: 15 maj 2024

Sagt om Effektakademin


”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström, Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström, Verksamhetschef, för- och grundskola
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

Några av verksamheterna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kursledare

emelie j

Emelie Joachimsson

Emelie är sakkunnig på Effektfullt. Hon håller i crash courses, Impact Master Class och Impact for Executives.
Anna Nelson

Anna Nelson

Anna är sakkunnig i effektmätning och håller i crash courses.