Effektakademin

Genom Effektakademin kan du vässa dina kunskaper i effektmätning av sociala och miljömässiga insatser. Vi riktar oss till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu bättre på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

Inom ramen för Effektakademin erbjuder vi vidareutbildning genom crash courses och vår utbildning Impact Master Class, samt erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar.

Kunskap om effektmätning

Kunskapshöjande crash courses

Bli ännu vassare på att mäta och visa effekt med hjälp av våra crash courses. Välj mellan 12 olika ämnen relaterade till effektmätning och djupdyk i det som just du vill bli ännu skickligare på. Stärk dina kunskaper och bli tryggare i såväl teorin som i det praktiska genomförandet. Efter våra kurser erhåller du ett diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens. 

Utbildning i effektmätning 2022

Impact Master Class for Professionals

Utbildningen riktar sig till dig som vill ta ytterligare ett kliv inom ämnet effektmätning. Under 6 utbildningstillfällen varvas teori och praktiska övningar med reflektion och tillämpning. Du får utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

nätverk inom effektmätning

Erfarenhetsutbyte och nätverkande

På våra kurser och utbildningar får du tillfälle att träffa andra som har en liknande roll som dig själv. Är du medlem i Effektfullt blir du också inbjuden till våra nätverksträffar där du får möjlighet att bollplanka tillsammans med andra medlemmar och dra nytta av andras erfarenheter inom effektmätning. Knyt värdefulla kontakter och nätverka både i och utanför din bransch och sektor. 

Nästkommande kurser

Med våra crash courses får du 1,5 timmes lång kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Starta din effektresa - en introduktion i ämnet effektmätning
Vet du vilka insatser som verkligen fungerar och som bör tilldelas mera resurser, och vilka som behöver förbättras eller kanske till och med avslutas? Om det handlar effektmätning. Om man inte följer upp vilken skillnad samhällsnyttiga insatser och investeringar gör är risken stor att de inte uppnår avsedd nytta. I denna kurs välkomnar vi dig in i ämnet effektmätning. Den vänder sig till dig som är helt ny inom området och som bättre vill förstå vad effektmätning är och vad vi kan vinna på att mäta effekt.
Nästa datum: 23 aug 2022, 08.30-09.30

Knäck koden till att bygga en övertygande Theory of Change
En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Många skulle säga att er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och -styrning. Inte sällan efterfrågar finansiärer er förändringsteori för att bedöma potentialen i er verksamhet eller i ert projekt. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.
Nästa datum: 26 aug 2022, 08.30-10.00

Vägen till en riktigt vass effektrapport
För de flesta organisationer är det viktigt att synliggöra sin effekt. Syftet varierar och kan vara allt ifrån att vinna finansiering, till att stärka sitt varumärke, till att få de egna medarbetarna att känna motivation. Eller så ligger fokus på att efterleva de krav som ställs av olika sorters regelverk. Vi zoomar in på den årliga effektrapport som de flesta ideella organisationer skapar. Vi går igenom vad en rapport måste innehålla, därefter delger vi konkreta tips och verktyg för hur man kan nå upp till best practice struktur och innehåll för att imponera på partners och finansiärer.
Nästa datum: 30 aug 2022, 08.30-10.00

Röster om Effektakademin

”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström,
Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling.
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström,
Verksamhetschef, för- och grundskola.
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

”Effektfullts kurser gav mig både en validering på mina kunskaper och nya lärdomar. Dessutom är de direkt tillämpbara i min verksamhet. Dessutom var det snygg och pedagogisk layout.”

Anna Kjellberg,
Konsult

Några av organisationerna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kurs- och utbildningsledare

Kursledare Annica Johansson
Annica Johansson - Verksamhetschef på Effektfullt

Annica Johansson

Annica är verksamhetschef och utbildningsansvarig på Effektfullt sedan 2019. Annica leder flertalet av Effektfullts crash courses samt utbildningen Impact Master Class. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.