Välkommen till Effektakademin

Genom Effektakademin kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av sociala och miljömässiga insatser.

Crash courses
Kunskap om effektmätning

För dig som vill zooma in på vissa utvalda ämnen inom effektmätning

Crash courses riktar sig till dig som vill lära dig mycket på kort tid inom vissa specifika ämnen inom effektmätning. Välj mellan tio ämnen såsom problemkartläggning, förändringsteori, och effektrapportering, och tre olika nivåer beroende på hur långt din verksamhet kommit i effektmätning. Genom kurserna får du konkreta modeller och verktyg som du direkt kan börja tillämpa i din verksamhet. Efteråt erhåller du diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens på ex. LinkedIn.

Master class
Tools-Settings

För dig som är operativt ansvarig för verksamhetens effektmätning

Master class riktar sig till dig som är ansvarig för att genomföra, koordinera eller beställa effektmätning i din verksamhet. Detta är vår mest djupgående utbildning som under sex heldagstillfällen varvar teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Genomgående ges chans till tvärsektoriellt utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

Chefsutbildning
Effektstyrning

För dig som är chef och vill styra din verksamhet mot effektrealisering

Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustar dig med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Som effektdriven verksamhet kan ni accelerera era möjligheter att vinna intressenters förtroende, öka er konkurrenskraft och göra ännu större social och miljömässig skillnad. Genom denna endagsutbildning får du nätverk och erfarenhetsutbyte med effektdrivna ledare från alla sektorer.

Nästkommande kurser

Med våra crash courses i effektmätning får du en 1-2 timmars kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Verktygen för att gå från mål till mått!
I denna kurs får du lära dig om vad du ska mäta och hur. Få verktygen för att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till den förändring ni vill uppnå. Deltagarna får med sig en användbar mal för att ta arbetet vidare i den egna verksamheten.
Nästa tillfälle: 25 april 2023

Ett djupdyk i att fånga kausalitet
I denna kurs lär du dig att särskilja på utfall - förändringen som uppstått i samband med en insats - och effekt - hur stor del av förändringen som de facto berodde på insatsen och inte ändå skulle ha inträffat. Vi går igenom sådant som kontrafaktiskt utfall och upplägg för att mäta effekt.
Nästa tillfälle: 30 mars 2023

Problemkartläggning steg-för-steg
Lär dig hur du kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, och hur du väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera. Du får verktyg för att direkt kunna sätta igång att mappa det sociala eller miljömässiga problem som er verksamhet adresserar.
Nästa tillfälle: 24 maj 2023

Sagt om Effektakademin


”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström, Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström, Verksamhetschef, för- och grundskola
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

Några av verksamheterna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kursledare

Annica Johansson på Effektfullt

Annica Johansson

Annica är verksamhetschef på Effektfullt och sakkunnig i effektmätning. Hon håller i crash courses, Impact Master Class och Impact for Executives.
Sanne W

Sanne Wintter

Sanne är sakkunnig i effektmätning och håller i crash courses och Impact Master Class.
Anna Nelson

Anna Nelson

Anna är sakkunnig i effektmätning och håller i crash courses.