Effektakademin

Effektakademin riktar sig till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

Inom ramen för Effektakademin erbjuder vi vidareutbildning genom crash courses och Master Class, samt erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar.

Kunskap om effektmätning

Vässa din kunskap

Genom våra kunskapshöjande kurser och utbildningar blir du ännu vassare på att mäta och visa effekt! Stärk dina kunskaper och bli tryggare i såväl teorin bakom effektmätning som i det praktiska genomförandet. Effektakademin erbjuder både korta crash courses och längre utbildningar i form av master classes. 

Effektmätning akademin

Diplomering & certifiering

Efter våra kurser erhåller du ett diplom som du kan kommunicera i ditt CV och i din professionella profil exempelvis på LinkedIn. På våra utbildningar har du också möjlighet att certifiera dig och på så vis särskilja dig från andra genom att intyga din kompetens inom effektmätning.

Nätverk effektmätning

Erfarenhetsutbyte

På våra kurser, utbildningar och nätverksträffar får du tillfälle att träffa andra som har en liknande roll som dig själv. Bollplanka tillsammans och dra nytta av andras erfarenheter inom effektmätning. Knyt värdefulla kontakter och nätverka både i och utanför din bransch och sektor.

Ett urval av våra populäraste crash courses

Våra crash courses är drygt en timme långa, syftet är att du ska lära dig mycket på kort tid. Djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Theory of Change Fundamentals
Lär dig hur du bygger en övertygande förändringsteori. Många skulle säga att er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och styrning. Den visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Läs mer

Problem Mapping
En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa.Vi går igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera. Läs mer

World Class Impact Reporting
Vi zoomar in på den årliga effektrapport som de flesta ideella organisationer skapar och kommunicerar till externa intressenter. Vi går igenom vad en rapport måste innehålla, därefter delger vi konkreta tips och verktyg för hur man kan nå upp till best practice struktur och innehåll. Läs mer

Några av organisationerna som deltagit i Effektakademin

Så här säger våra medlemmar om kurserna

jonas lundh coompanion nord

"Upplägget på kurserna har varit strålande vad gäller såväl tidsåtgång, interaktion men framförallt innehåll. Det har funnits en bra mix mellan teoretiska utgångspunkter och det operativa handhavandet. Detta i kombination med flera exempel har gjort att min kunskapsnivå och verktygslåda kring området effektmätning har ökat betydligt under relativt kort tid."

Jonas Lundh,
Projektchef, Coompanion Nord
Tomas Andersson Boost by FC Rosengård

"Efter att ha deltagit i Effektakademin känner jag mig mer trygg i hur jag ska mäta och visa vilka effekter min verksamhet åstadkommer. Annica är en mycket kompetent och pedagogisk kursledare som gör varje tillfälle interaktivt, intressant och lärorikt.  Det är lätt att passa in utbildningen i ett upptaget schema eftersom varje kurstillfälle är kort, och tillsammans bildar de ett gediget kunskapsunderlag kring frågor som rör effekter och effektmätning."

Tomas Andersson, Verksamhetutvecklare
Boost by FC Rosengård
Anna Kjellberg Ekovera

”Effektfullts kurser gav mig både en validering på mina kunskaper och nya lärdomar. Dessutom är de direkt tillämpbara i min verksamhet. Dessutom var det snygg och pedagogisk layout.”

-Anna Kjellberg, Konsult
Ekovera
karin johansson

”Samtliga kurser som jag gått hos Effektfullt har varit mycket intressanta, tänkvärda och givande.”

-Karin Johansson, Nationalekonom
Örebro kommun

Kursledare - Annica Johansson

 Annica är Effektfullts verksamhetschef och håller i våra crash courses och master classes.

Kursledare Annica Johansson
Annica Johansson —Verksamhetschef på Effektfullt

Annica är verksamhetschef och utbildningsansvarig på Effektfullt sedan 2019. Dessförinnan var hon under fem år effektmätningschef på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.