Välkommen till Effektakademin

Genom Effektakademin kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av sociala och miljömässiga insatser.

Crash courses
Kunskap om effektmätning

För dig som vill zooma in på vissa utvalda ämnen inom effektmätning

Crash courses riktar sig till dig som vill lära dig mycket på kort tid inom vissa specifika ämnen inom effektmätning. Välj mellan tolv ämnen såsom problemkartläggning, förändringsteori, enkätdesign och effektrapportering, och tre olika nivåer beroende på hur långt din verksamhet kommit i effektmätning. Genom kurserna får du konkreta modeller och verktyg som du direkt kan börja tillämpa i din verksamhet. Efteråt erhåller du diplom som du kan använda för att kommunicera din kompetens på ex. LinkedIn.

Master class
Tools-Settings

För dig som är operativt ansvarig för verksamhetens effektmätning

Master class riktar sig till dig som är ansvarig för att genomföra, koordinera eller beställa effektmätning i din verksamhet. Detta är vår mest djupgående utbildning som under sex heldagstillfällen varvar teori och reflektion med praktiska övningar och tillämpning. Genomgående ges chans till tvärsektoriellt utbyte i form av problemlösning, inspiration och nätverk med andra i liknande roll som du. Efter utbildningen har du möjlighet att certifiera dig för att kunna påvisa din nyvunna och eftertraktade kompetens.

Chefsutbildning
Effektstyrning

För dig som är chef och vill styra din verksamhet mot effektrealisering

Effektfullts chefsutbildning i effektstyrning rustar dig med verktygslådan och kunskapen för att skapa en kultur och struktur som styr din verksamhet mot att mäta, öka och visa den samhällsnytta ni bidrar till. Som effektdriven verksamhet kan ni accelerera era möjligheter att vinna intressenters förtroende, öka er konkurrenskraft och göra ännu större social och miljömässig skillnad. Genom denna endagsutbildning får du nätverk och erfarenhetsutbyte med effektdrivna ledare från alla sektorer.

Nästkommande kurser

Med våra crash courses i effektmätning får du en 1.5 timmes kunskapsinjektion. Lär dig mycket på kort tid och djupdyk i de ämnen som intresserar dig!

Ett djupdyk i att fånga kausalitet och skillnaden mellan effekt och utfall
I denna kurs går vi igenom varför det är viktigt att fånga effekt (inte bara utfall), vad ett kontrafaktiskt utfall innebär och upplägg för att mäta effekt, ex. randomiserad kontrollerad studie.
Nästa tillfälle: 23 nov 2022

Bli en mästare på att övertyga bidragsgivare
Öka chansen att just er organisation vinner finansiering. Få konkret vägledning och exempel på hur man kan besvara vanligt förekommande ansökningsfrågor för att synliggöra ett projekts potential.
Nästa tillfälle: 15 nov 2022

Verktygen för att gå från mål till mått
Står du i begrepp att påbörja sin mätning, och vill ta sig an den på ett systematiskt sätt? I denna kurs ger vi vägledning i att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori.
Nästa tillfälle: 7 dec 2022

Sagt om Effektakademin


”Kurserna är väldigt användbara – man får inspiration och kunskap som är direkt applicerbara i vår egen verksamhet. Fantastisk kursledare som är tydlig och pedagogisk, och ett bra upplägg på kurserna som blandar både teori och praktiska exempel. Ett extra plus att man får med sig förslag på övningar och material att använda på hemmaplan.”

Pernilla Bergström, Rådgivare verksamhetsstyrning och utveckling
Svenska FN-förbundet

”Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts crash courses är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur problemsökning och effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.”

Dennis Hjelmström, Verksamhetschef, för- och grundskola
Skol- och Fritidsförvaltningen Helsingborg

Några av verksamheterna som deltagit i Effektakademin

Effektakademins kursledare

Kursledare Annica Johansson
Annica Johansson - Verksamhetschef på Effektfullt

Annica Johansson

Annica är verksamhetschef, utbildningsansvarig och sakkunnig i effektmätning på Effektfullt sedan 2019. Dessförinnan var hon under fem år Head of Impact på den internationella stiftelsen Reach for Change där hon utvecklade och levererade stöd i effektmätning till över 300 organisationer i 18 länder. Annica är vald till ordförande i den kommitté som leder arbetet med att utveckla Sveriges första nationella standard för effektmätning i regi hos Svenska Institutet för Standarder (SIS) - prisbelönt som Årets ordförande 2022. Vidare är hon invald i kommittén för metodutveckling hos Social Value International, världens största nätverk inom området effektmätning. Annica är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Läs mer på LinkedIn.