Hel- och halvdagsutbildningar i effektmätning

Effektfullts utbildningar vänder sig till dig i näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor som vill bli bättre på att mäta och synliggöra er samhällsnytta. 

Genom Effektakademins utbildningar kan du i civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor vässa dina kunskaper i att mäta effekten av sociala och miljömässiga insatser. Vi utgår ifrån målgruppens lärande och värdeskapande. Effektmätning kan upplevas som svårt och krångligt och det ligger i vår kärna att tillgängliggöra hantverket och göra det begripligt, enkelt och inspirerande. Välj bland de utbildningar som finns eller be om en offert för en skräddarsydd utbildning eller föreläsning för din arbetsgrupp.

Effektfullts utbildningar passar dig som vill:

  • Hitta inspiration och motivation att börja mäta effekt eller fördjupa ert pågående arbete.
  • Få verktyg att kommunicera er samhällsnytta både internt och externt.
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken.
  • Lära dig tillsammans med andra effektdrivna personer från olika sektorer eller med den egna arbetsgruppen.

Våra utbildningar i effektmätning och effektstyrning

Utöver nedan utbildningar erbjuder vi också skräddarsydda utbildningar och föreläsningar anpassade efter ert behov

Grunden till strategisk effektmätning (1)

Få verktyg till att komma igång med strategisk effektmätning
Grunden till strategisk effektmätning är en heldagsutbildning där du med hjälp av en mix av teori, praktiska övningar och diskussioner lär dig hur du lägger en strategi för att styra din verksamhet mot att uppnå ökad samhällsnytta.
Utbildningen ges både på specifika datum och på förfrågan till enskilda verksamheter eller projekt.

Börja mäta (1)

Från strategi till praktik - ta steget att börja mäta
Denna utbildning vänder sig till dig som har lagt en strategisk grund till din effektmätning och nu är redo att ta dig ann själva mätningen. Under en heldag varvar vi teori med praktiska övningar och diskussioner. Vi tar hjälp av förändringsteorins principer och byggstenar för att steg för steg lära oss hur man skapar en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens mål.
Utbildningen ges på förfrågan till enskilda verksamheter eller projekt. Kontakta oss för offert: hej@effektfullt.se

Sagt om våra utbildningar

Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts kurser är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.

Dennis Hjelmström
Verksamhetschef, för- och grundskola. Skol- och Fritidsförvaltningen
Helsingborgs stad