Crash courses i effektmätning

Lär dig effektmätning online med lärarledda kurser på olika nivåer!

För dig som vill vässa dina kunskaper i effektmätning

Effektakademins crash courses riktar sig till verksamheter inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Olika nivåer för kontinuerlig utveckling
  • Få ett diplom som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Under 2023 hade vi över 500 kursdeltaganden på våra crash courses. Några av de som deltagit kommer ifrån:

Effektmätning inom offentlig verksamhet

00014
849kr
Blir en ännu mer effektorienterad beställare!
Finns i lager
1
Produktdetaljer
Format: Digital, lärarledd
Längd: 1,5h
Diplomering: Ja
Nivå: NIVÅ 2 - Bygger vidare
Språk: Svenska

Effektmätning inom offentlig verksamhet

Blir en ännu mer effektorienterad beställare!

Våra resurser är ändliga och offentlig verksamhet har ett ansvar att spendera dem där de gör störst nytta. Verksamheterna inom offentlig sektor har utpräglat komplexa uppdrag samtidigt som de står inför stora och svåra utmaningar under kommande år. Genom att utveckla vår effektmätning kan vi lägga grunden för en tillitsbaserad styrning som uppmuntrar verksamhetsutveckling och lärande samtidigt som vi skapar förutsättningar för att systematiskt kunna följa upp våra insatser och investeringar. En djup förståelse för våra målgruppers behov och en strukturerad uppföljning av våra utfall och våra effekter är förutsättningar för att vi ska få kunskap om vilka insatser som fungerar bäst och som därför bör tilldelas mer resurser, och vilka som behöver förbättras eller avslutas. På så vis minskar vi risken för att vi “läcker” skattepengar och i stället möjliggör vi för den offentliga verksamheten att allokera resurser dit de gör störst nytta.

I denna kurs får du med dig:

  • Kunskap om hur effektmätning kan stötta och komplettera en tillitsbaserad styrning och ledning.
  • Tips på hur du kan utforma en målstyrning som ännu tydligare fokuserar på uppföljning av prestationer och utfall.
  • Kunskap om hur du blir en ännu mer effektorienterad kravställare vid upphandling av offentligt finansierad verksamhet.

Kursen riktar sig till dig inom offentlig sektor som vill stärka din effektmätning. Exempel på roller kursen passar för är verksamhetsutvecklare, controllers och beslutsfattare.

Spara denna produkt för senare användning

Vanliga frågor och svar

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla, tidigare deltagare kommer från idéburen, privat och offentlig sektor samt akademin. De organisationer som är medlemmar i Effektfullt får mellan 25-40 % rabatt på alla kurser. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar från 1200 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!