Crash courses i effektmätning

Lär dig effektmätning online med lärarledda kurser på olika nivåer!

För dig som vill vässa dina kunskaper i effektmätning

Effektakademins crash courses riktar sig till verksamheter inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Olika nivåer för kontinuerlig utveckling
  • Få ett diplom som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Under 2023 hade vi över 500 kursdeltaganden på våra crash courses. Några av de som deltagit kommer ifrån:

Finansiering av effekt

00012
849kr
Verktygslådan för effektfulla samhällsinvesteringar
Finns i lager
1
Produktdetaljer
Format: Digital, lärarledd
Längd: 1,5h
Diplomering: Ja
Nivå: NIVÅ 2 - Bygger vidare
Språk: Svenska

Verktygslådan för effektfulla samhällsinvesteringar

Den här kursen vänder sig till dig som bättre vill förstå hur effektmätning kan hjälpa dig att fatta rätt finansieringsbeslut samt göra befintliga finansieringsmottagare mer effektfulla!

Det ställs allt högre krav på effektmätning så att tilldelad finansiering gör avsedd social och miljömässig nytta. Många gånger riktas finansiering till goda avsikter, men det är inte alltid lika med nytta. Hur vet vi vilka insatser som har mest effektpotential? Hur kan vi stötta våra finansieringsmottagare att bli ännu mer effektfulla efter finansieringsbeslut? Den här kursen vägleder till svaren ovan.

Kursen kommer hjälpa dig att:

  • Fatta bättre finansieringsbeslut.
  • Öka dina befintliga finansieringars effektfullhet.
  • Öka din attraktionsgrad som finansiär samt förmåga att vara ett än bättre stöd.

Avgränsning: Kunskap om gränsytan mellan effektmätning och olika finansieringsmodeller som sociala utfallskontrakt, idéburet offentligt partnerskap (IOP), etc. behandlas ej i denna kurs.

Målgrupp: Den här kursen fokuserar på maximering av samhällsnytta snarare än finansiell avkastning och passar exempelvis stiftelser, företag, impact-investerare och inkubatorer.

Denna kurs är förinspelad. En kursplats gäller för en person. Observera att om ni är flera kursdeltagare behöver ni köpa en kursplats per person.

Spara denna produkt för senare användning

Vanliga frågor och svar

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla, tidigare deltagare kommer från idéburen, privat och offentlig sektor samt akademin. De organisationer som är medlemmar i Effektfullt får mellan 25-40 % rabatt på alla kurser. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar från 1200 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!