CRASH COURSE

Att designa en mätplan

Verktygen som hjälper dig gå från mål till mått

När vi tagit fram vår Theory of Change är nästa steg att välja ut vad vi ska mäta och hur. Många organisationer brottas med att de mäter för många saker, fel saker (som inte används till något), eller saker som driver fram en oönskad kultur eller ett oönskat beteende i organisationen. I andra organisationer så står man i begrepp att påbörja sin mätning, och vill ta sig an den på ett systematiskt och genomtänkt sätt. I denna crash course ger vi steg för steg vägledning för att stötta våra medlemmar att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori. I kursen behandlar vi bland annat:

  • Hur man beslutar om vilka prestationer (outputs) och utfall (outcomes) som är relevanta att mäta
  • Hur man formulerar indikatorer för de valda prestationerna och utfallen
  • Vad som är skillnaden mellan utgångsvärde (baseline) och målvärde (target)

Vi berör även hur man bör (och inte bör) använda mätningen för att motivera och styra sina medarbetare. Efter kursen får du en mall som du direkt kan använda för att skapa din mätplan, samt flera exempel för att komma igång med en flygande start. Kursen riktar sig till dig som vill systematisera er mätning, oavsett sektor.

Crash courses

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV
  • Online - deltag där du befinner dig!

Kundcitat
"Tydlig, konkret och väldigt användbar kurs!"

- Deltagare på kursen att designa en mätplan, april 2021.