Nätverksträffar

Erfarenhetsutbyte inom effektmätning

Erfarenhetsutbyte med andra effektpassionerade medlemmar

Inspireras av andra och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken genom att delta i våra digitala eller fysiska nätverksträffar. Vi samlas kring ett gemensamt tema för att utbyta erfarenheter.

De teman vi tar upp kan vara både breda och mer nischade eller sektorsspecifika. De organisationer som tecknat vårt professionella medlemskap kan delta i så många digitala träffar som de önskar.

  • Inspireras och få konkreta exempel på hur effektmätning kan gå till i praktiken
  • Problemlös och bollplanka tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar
  • Knyt värdefulla kontakter i och utanför din bransch och sektor

Kundcitat"Jätteintressant att prata med personer ifrån organisationer som har liknande utmaningar och verksamhet. Det visar att det finns olika sätt att organisera verksamheten på. Jag pratar annars bara med personer ifrån mitt eget verksamhetsområde. Trots att vi jobbar för olika verksamheter så blir lösningarna ändå ganska lika."

Deltagare på nätverksträff i december 2020.

Nätverksträffar 2021

På våra nätverksträffar kan du utbyta erfarenhet med andra medlemmar och knyta värdefulla kontakter. Spana in våra teman under 2021 och anmäl dig och dina kollegor.

17 sep. 2021 09.00-10.30

Effektstyrning inom hållbarhetsarbete för ett värdeskapande samhällsengagemang

Tema: Företags hållbarhetsarbete är mer än någonsin i ropet, och fler och fler lägger resurser på att rapportera runt sitt hållbarhetsarbete. Men bidrar hållbarhetsarbetet till ökat välbefinnande hos människor och förbättrad status för miljön? Varför och till vem rapporterar vi?  Har det blivit alltför stort fokus på själva rapporteringen och för lite på det värde man skapar? I detta kunskapskluster för vi ett samtal om hur företag kan ställa om sitt hållbarhetsarbete från att handla om flashiga rapporter till att vara ett verktyg för att styra mot att bidra till meningsfull samhällseffekt.

Gäst: Camilla Backström & Sofia Jönsson, Hoist Finance
För vem? Detta kunskapskluster är öppet för alla professionella medlemmar.

Läs mer & anmäl dig

2 juni, 2021. 09.00 - 11.00

Upphandla för effekt

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Offentlig upphandling omsätter årligen närmare 800 miljarder kronor, vilket gör det synnerligen angeläget att vi uppnår avsedd pang för pengarna. Varmt välkommen på detta kunskapskluster för erfarenhetsutbyte mellan beställare och leverantörer som vill göra ännu mer effektorienterade affärer.

Gästtalare: Upphandlingsmyndigheten

För vem? Detta kunskapskluster är öppet för alla professionella medlemmar

3 juni, 2021. 10.00 - 11.30

Effektmätning i internationella insatser #3

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Efter en genomförd insats - hur fattar vi beslut om exit, upprepning eller uppskalning? Vilka frågor bör vi ställa och vilka kriterier bör vi sätta?

Gästtalare: The Hunger Project

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som arbetar med internationella insatser.

23 april, 2021. 10.30 - 12.00

Effektrapportering 

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Effektrapportering som en integrerad del i verksamheten och i effektmätningen. 

Integrerad del i verksamheten och effektmätningen

Gästtalare: Nema Problema

För vem? Detta kunskapskluster är öppet för alla professionella medlemmar men passar särskilt bra för dig som verkar i idéburen sektor. 

23 mars. 2021 09.00-10.30

High Risk, High Return #3

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Var det vi? När den tänkta effekten realiseras efter lång tid så hinner mycket hända på vägen. Bör vi kunna bedöma vilket utfall som beror på just vår investering (och de facto är en effekt av vår insats), och i så fall hur gör vi det? Hur mycket effekt kan vi trovärdigt göra anspråk på? 

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som är finansiär.

13 april, 2021. 10.00 - 11.30

Effektmätning i internationella insatser #2

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Hur kan vi stärka förutsättningarna för effektmätning under hela insatsen? Vi diskuterar ansvarsfördelning och motivering.

Gästtalare: Help to Help

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som arbetar med internationella insatser.

26 mars. 2021 09.00-10.30

High Risk, High Return #2

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Portföljresultat - när vi investerar i projekt som är av olika karaktär kan det vara svårt att hitta gemensamma effektindikatorer som på ett görbart och meningsfullt vis går att "slå samman" och redovisa på portföljnivå. Vilka utmaningar medför detta? När behöver vi portföljindikatorer, och hur kan och bör de utformas?

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som är finansiär.

10 mars, 2021. 10.00 - 11.30

Effektmätning i internationella insatser #1

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: Förutsättningar och omständigheter som påverkar effektmätning i internationella insatser. Vad är specifikt i internationella sammanhang ?Vilka är våra största utmaningar? Spelar exempelvis kulturella skillnader eller fysisk distans mellan huvudkontoret och givarkontoret någon roll för vår förmåga att mäta effekt? Hur påverkar infrastruktur och digitalisering?

Gästtalare: Engineers Without Borders

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som arbetar med internationella insatser.

26 feb. 2021 09.00-10.30

High Risk, High Return #1

Datum för detta kunskapskluster har redan varit

Tema: "Mätning i två led": När vi finansierar satsningar som utförs av andra aktörer, uppstår effekter i två led: först våra direkta effekter på aktören vi finansierar, och sedan aktörens effekter på sin slutmålgrupp. Vilka särskilda utmaningar ställer detta oss inför när det gäller att mäta effekt, och hur kan vi ta oss an dessa?

För vem? Detta kunskapskluster är för dig som är finansiär.

Nätverksträffarna initieras antingen av en medlem eller av Effektfullt. I båda fallen stöttar dock alltid Effektfullt med det logistiska runtomkring träffen ex. inbjudan och onlineplattform.

En nätverksträff kan ha olika form och omfattning. Det kan vara en serie tillfällen utspridda under året som riktar sig till en och samma målgrupp (ex. kommuner) men behandlar olika frågor vid varje tillfälle. Men det kan också vara ett enskilt tillfälle som behandlar bara en fråga (ex. etiska överväganden inom effektmätning) som är relevant för flera målgrupper. Eller något annat upplägg - här finns inga begränsningar!

Vissa nätverksträffar riktar sig till en särskild målgrupp, vilket i så fall framgår av beskrivningen.

Saknar du något? Eller har du en bra idé kring tema? Skicka in ditt förslag!