Grunden till strategisk effektmätning

Accelerera er samhällsnytta genom att ta ett strategiskt grepp kring era sociala och miljömässiga insatser och investeringar

Få verktyg till att komma igång med strategisk effektmätning

För att kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför och nå de globala målen, behöver våra gemensamma resurser användas effektivt. Genom effektmätning kan vi få kunskap om hur samhällsnyttiga insatser kan förbättras och hur vi kan fördela våra resurser dit de gör störst nytta. Effektmätning är också ett verktyg för att visa resultatet av era samhällsnyttiga satsningar och öka chanserna att vinna eller behålla förtroende från finansiärer, medborgare, politiker och media. Denna heldagsutbildning är ett första steg på resan mot att utveckla en strategi för effektmätning

Utbildningen är ett samarbete mellan Effektfullt och Ramboll
Effektfullt
Ramboll effektmätning

Knip en plats på utbildningen och maxa er effektpotential!

Datum: 30 november 2023 - 09.30-16.00
Plats: I Rambolls lokaler på Krukmakargatan 21 i Stockholm
För vem: Utbildningen vänder sig till dig i näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som vill få en strategisk grund i effektmätning. Exempel på roller som passar är hållbarhetschefer
hållbarhetsstrateger, controller, ekonomer, projektledare, verksamhetschef, utvecklingsstrateg, miljö- och hållbarhetssamordnare, analytiker, kommunikatör, med flera.
Pris: Ideella organisationer 3 960 ex. moms|Övriga 4 960 kr ex. moms
I priset ingår en gemensam lunch. Är din verksamhet medlem i Effektfullt? Då får ni 1000 kr i rabatt per deltagare. Bli medlem för 400 kr/år.

FULLBOKAT - NYA DATUM KOMMER INOM KORT

Utbildning i effektmätning med Effektfullt och Ramboll

Detta får du med dig

Grunden till strategisk effektmätning är en heldagsutbildning där du med hjälp av en mix av teori, praktiska övningar och diskussioner lär dig hur du lägger en strategi för att styra din verksamhet mot att uppnå ökad samhällsnytta. Du får med dig:

Kunskap om centrala begrepp inom effektmätning, och vägledning i hur du kan implementera ett gemensamt språk i din verksamhet.

Inspiration om hur effektmätningen kan användas för att utveckla verksamheten.

Metoder för att identifiera strategiska målsättningar.

Verktyg för att kommunicera er samhällsnytta till intressenter så som finansiärer, media, politiker eller allmänhet.

Steg för steg- vägledning i hur du formulerar verksamhetsmål med tydligt effektfokus.

Program

Nedan programpunkter är inklusive bensträckare och tid för frågor och diskussioner.

09.30-10.15 Introduktion till effektmätning

  • Effektmätningens syften och grundläggande terminologi

10.15-12.00 Metod för att identifiera strategiska målsättningar

  • Systematisk kartläggning av samhällsutmaningar.
  • Prioritera insatser så att du styr mot rätt mål på både kort och lång sikt. 
  • Workshopmoment - testa metoden i praktiken!

12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-15.00 Byggstenar i förändringsteori

  • Verktyg för att öka chansen till effektfulla insatser
  • Kommunicera effekt - förmedla till omvärlden vad ni gör, varför ni gör det samt vilka samhällsnyttiga mål ni siktar på.
  • Diskussioner och prova-på-moment

15.00-15.45 Best practice och konkreta exempel

15.45-16.00 Dagen avslutas

Deltagande i kursen berättigar till ett diplom som du kan använda för att visa upp dina nyvunna färdigheter inom strategisk effektmätning.

Kursledare

martina_klason CV

Martina Klason

Senior konsult på Ramboll

Martina är seniorkonsult på Ramboll Management Consulting. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med utvärdering och effektmätning åt ett flertal kunder - inte minst som ansvarig projektledare för utvärderingarna av ett 20-tal av Stockholm stads sociala investeringar. Med stor expertis inom social hållbarhet och tidiga, förebyggande insatser inom välfärdsområdet är hon vad vid att tackla utmaningarna med att designa uppföljning och utvärdering av sociala insatser och visa på deras samhällsekonomiska värde.

emelie j

Emelie Joachimsson

Sakkunnig i effektmätning på Effektfullt

Emelie Joachimsson är sakkunnig i effektmätning på Effektfullt. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetscontroller i offentlig och privat sektor. I sin tidigare roll har Emelie i synnerhet arbetat med att utveckla privata och offentliga organisationers verksamhetsuppföljning. Emelie har bland annat utbildat chefer i effektmätning och implementerat nya arbetssätt för uppföljning och resultatredovisning. Hon har även mångårig erfarenhet inom rådgivning, strategi- och ledningsgruppsarbete inom offentlig sektor. Emelie har en magisterexamen i statsvetenskap från Södertörns högskola.

Sagt om våra utbildningar

Jag känner igen ett pedagogiskt utförande när jag får ta del av det och måste säga att Effektfullts kurser är bland de bästa jag någonsin har deltagit i. Upplysande teori varvas med träffsäkra exempel och konkretioner, tilltalet genomgående sympatiskt och medryckande. Jag rekommenderar mer än gärna Effektfullt till den organisation eller person som vill förstå mer om hur effektmätning kan göras både effektiv och engagerande.

Dennis Hjelmström
Verksamhetschef, för- och grundskola. Skol- och Fritidsförvaltningen
Helsingborgs stad