Kunskapskluster

Utvärdering av internationella insatser

Effektmätning inom internationella insatser

Detta kluster är för dig som vill ha erfarenhetsutbyte inom temat utvärdering av internationella insatser. Vad behöver vi ta hänsyn till, i en internationell kontext, för att våra insatser ska bli så effektfulla som möjligt?

Detta kunskapskluster riktar sig till dig som arbetar med internationella insatser eller som har ett intresse i temat. Med internationella insatser menar vi exempelvis utvecklingsprogram som finansieras eller drivs av en svensk verksamhet men vars målgrupp finns i annat land. Det kan röra sig om långsiktiga program eller om tillfälliga riktade insatser vid särskilda händelser.

Vi träffas inledningsvis under tre planerade tillfällen för att få tid att kunna gå djupare in på specifika områden.

Varje kluster inleds med ett praktiskt case från en av våra medlemmar som berättar utifrån sina erfarenheter!

 • Effektmätning i internationella insatser

  Klustertillfälle 1

  Förutsättningar och omständigheter som påverkar

Vi fokuserar på vad som är den samlade bilden hos deltagarna och lär känna varandra. Vi diskuterar frågeställningar så som:

 • Vad är specifikt i internationella sammanhang?
 • Vilka är våra största utmaningar? Spelar exempelvis kulturella skillnader eller fysisk distans mellan huvudkontoret och givarkontoret någon roll för vår förmåga att mäta effekt? Hur påverkar infrastruktur och digitalisering?

Datum och tid: Onsdag 10 mars 10.00 - 11.30
Plats: Zoom
Deltagare: Medlemmar i Effektfullt
Anmälan: Du anmäler dig till samtliga träffar via formuläret längre ned på sidan.

 • Klustertillfälle 2

  Hur kan vi stärka våra förutsättningar?

Från början till slut - hur säkerställer vi att Effektmätning sker under hela insatsen.

 • Ansvarsfördelning - Vem är ansvarig för effektmätning, hemmakontoret eller det operativa?
 • Hur får vi in effektmätning i projektets start? Var ligger ansvaret för det.
 • Hur vet vi att svaren vi får av målgruppen stämmer?
 • Hur motiverar vi på distans?

Datum och tid: Tisdag 13 april 10.00 - 11.30
Plats: Zoom
Deltagare: Medlemmar i Effektfullt
Anmälan: Du anmäler dig till samtliga träffar via formuläret längre ned på sidan.

 • Effektmätning idéburen sektor

  Klustertillfälle 3

  Efter en insats - vad gör vi nu?

 • Hur fattar vi beslut om exit, uppreppning eller uppskalning?
 • Tar vi ansvar för om/hur vi hjälpt?
 • Hur kan vi värdera ett projekts effekter vid avslut versus effekter på lång sikt?
 • Rapportering och kommunikation

Datum och tid: Torsdag 3 juni 10.00 - 11.30
Plats: Zoom
Deltagare: Medlemmar i Effektfullt
Anmälan: Du anmäler dig till samtliga träffar via formuläret längre ned på sidan.

Säkra din plats i kunskapsklustret!