Alla aktuella kurser

Vässa din förmåga att mäta och visa effekt!

Crash Courses

Kontinuerlig vidareutbildning inom effektmätning

Effektakademien riktar sig till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö. Inom ramen för Effektakademin erbjuder vi kunskapshöjande crash courses.

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla våra professionella medlemmar. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år. Läs mer

Osäker på något om våra kurser? Längst ned på denna sida hittar du vår FAQ. Där får du svar på vanliga frågor, till exempel vad de olika nivåerna på kurserna betyder.

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV
Kundcitat

"Upplägget på kurserna har varit strålande vad gäller såväl tidsåtgång, interaktion men framförallt innehåll. Min kunskapsnivå och verktygslåda kring området effektmätning har ökat betydligt under relativt kort tid."

Jonas Lundh, Projektchef, Coompanion Nord

Under hösten 2020 deltog över 70 medlemmar i våra crash courses! På frågan om hur sannolikt det är att de skulle rekommendera kurserna till en bekant eller kollega så svarar kursdeltagarna i genomsnitt 9.5 på en skala 1-10.

Kurser 2021

Introduction to Impact Measurement
Starta din effektresa! En introduktion i ämnet effektmätning. 
Vet du vilka insatser som verkligen fungerar och som bör tilldelas mera resurser, och vilka som behöver förbättras eller kanske till och med avslutas? Om detta handlar effektmätning. Om man inte följer upp vilken skillnad samhällsnyttiga insatser och investeringar gör är risken stor att de inte uppnår avsedd nytta. I denna kurs välkomnar vi dig in i ämnet effektmätning. Den vänder sig till dig som är helt ny inom området och som bättre vill förstå vad effektmätning är och vad vi kan vinna på att mäta effekt.

Nivå 1 - Grundläggande, ingen förkunskap är nödvändig
Kursen är tillgänglig kostnadsfri för både bas- och promedlemmar. Är du professionell medlem får du alltså gå denna kurs utöver de 3 din organisation får gå inom ramen för medlemskapet.
Datum:
Alternativ 1: 24 aug. 08.30- 09.30
Alternativ 2: 24 sep. 08.30- 09.30
Alternativ 3: 29 okt. 08.30- 09.30
Alternativ 4: 03 dec. 08.30- 09.30


Theory of Change Fundamentals
Så bygger din verksamhet en övertygande förändringsteori
En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Många skulle säga att er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och -styrning. Inte sällan efterfrågar finansiärer er förändringsteori för att bedöma potentialen i er verksamhet eller i ert projekt. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.

Nivå 1 - Grundläggande, ingen förkunskap är nödvändig
Datum:
Alternativ 1: 26 januari. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 9 mars. 08.30- 10.00
Alternativ 3: 7 maj. 08.30- 10.00
Alternativ 4: 25 aug. 08.30- 10.00
Alternativ 5: 23 nov. 08.30- 10.00

Designing a Measurement Plan
Verktygen som hjälper dig gå från mål till mått
Många organisationer brottas med att de mäter för många saker, fel saker (som inte används till något), eller saker som driver fram en oönskad kultur eller ett oönskat beteende i organisationen. Andra står i begrepp att påbörja sin mätning, och vill ta sig an den på ett systematiskt och genomtänkt sätt. I denna crash course ger vi steg för steg vägledning för att stötta våra medlemmar att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 29 april. 08.30-10.00
Alternativ 2: 22 juni. 08.30-10.00
Alternativ 3: 16 sep. 08.30-10.00
Alternativ 4: 17 nov. 08.30-10.00

Demonstrating Impact in Grant Proposals
Bli en mästare på att visa effektpotential i projektansökningar
Varje år ansöker tusentals organisationer om finansiering. Konkurrensen är stenhård och ställer höga krav på att du på ett övertygande sätt kan visa finansiärer att ert projekt behövs och kommer göra stor nytta. I denna crash course ger vi konkret vägledning och exempel på hur man kan besvara vanligt förekommande ansökningsfrågor för att synliggöra ett projekts potential för effekt och öka chansen för stöd.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 23 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 20 april. 08.30-10.00
Alternativ 3: 7 sep. 08.30-10.00
Alternativ 4: 5 nov. 08.30-10.00

Output Tracking
Bli en stjärna på meningsfull prestationsmätning
I denna crash course går vi in på djupet i vad som är en prestation (output). Du får verktyg för att på ett tydligt och systematiskt sätt beskriva vad som är era prestationer, och stöd i att välja ut vilka prestationer som ni ska fokusera på att följa upp och utvärdera. Kursen passar oavsett om du tillhör en organisation som arbetar direkt med er slutmålgrupp, eller om ni når dem indirekt genom att fördela medel och stöd till andra.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 10 feb. 08.30-09.30
Alternativ 2: 9 apr. 08.30-09.30
Alternativ 3: 27 aug. 08.30-09.30
Alternativ 4: 17 dec. 08.30-09.30

World Class Impact Reporting
Vägen till en riktigt vass effektrapport - och vad du inte får missa
För de flesta organisationer är det viktigt att synliggöra sin effekt. Syftet varierar och kan vara allt ifrån att vinna finansiering, till att stärka sitt varumärke, till att motivera medarbetarna. Eller så ligger fokus på att efterleva de krav som ställs av olika sorters regelverk. I denna crash course zoomar vi in på den årliga effektrapport som många organisationer skapar och kommunicerar till externa intressenter.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 12 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 14 april. 08.30-10.00
Alternativ 3: 1 sep. 08.30-10.00
Alternativ 4: 22 okt. 08.30-10.00
Alternativ 5: 8 dec. 08.30-10.00

Impact Lingo 101
Aldrig igen osäker på output, outcome och impact
Få järnkoll på den viktigaste och vanligaste terminologin. Vi går igenom den mesta centrala terminologin inom effektmätning på både svenska och engelska, exempelvis effekt, utfall, prestation, impact, och outcome. Genom konkreta exempel från olika sorters verksamheter får du inspiration och vägledning. Vi ger dessutom handfasta tips på hur du kan få med resten av din organisation i att använda samma språk.

Nivå 1 - Grundläggande, ingen förkunskap är nödvändig
Datum:
Alternativ 1: 5 mars. 08.30-10.00
Alternativ 2: 4 juni. 08.30-10.00
Alternativ 3: 3 nov. 08.30-10.00

Public Procurement for Impact
Ta kliv mot att bli en ännu mer effektorienterad beställare
Offentlig upphandling omsätter årligen närmare 800 miljarder kronor, vilket gör det synnerligen angeläget att vi uppnår avsedd pang för pengarna. I de flesta upphandlingar ställs detaljkrav som exakt specificerar hur den upphandlande myndighetens (och i förlängningen samhällets) behov ska mötas. I denna kurs går vi bl.a. igenom hur man i upphandlingens förfrågningsunderlag formulerar krav som är inriktade på nytta.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 28 maj. 08.30-10.00
Alternativ 2: 11 nov. 08.30-10.00

How to Organize for Impact
Knäck koden till att bli en effektorienterad organisation
I denna crash course går vi igenom hur man ger sin organisation förutsättningar för att KUNNA mäta effekt, VILJA mäta effekt och PRIORITERA att mäta effekt. Vi hjälper dig att göra en snabbcheck av hur era förutsättningar ser ut i dagsläget, och att identifiera var ni har som allra störst utvecklingspotential. Dessutom delar vi praktiska tips så att du direkt kan ta tag i de områden där ni vill utvecklas.

Nivå 1 - Grundläggande, ingen förkunskap är nödvändig
Datum:
Alternativ 1: 12 mars. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 9 sep. 08.30- 10.00

Monitoring Progress towards System Change
Mätkitet för er som jobbar med systemförändring.
Att arbeta systemförändrande är att adressera rotorsakerna till ett samhällsproblem, i syfte att nå varaktig och utbredd förändring. Det kan innebära att ändra i lagstiftning, eller att förändra de värderingar och normer som råder i samhället kring en viss fråga. I denna kurs presenteras ett mätkit för dig som driver sådana insatser (eller ska påbörja ett sådant arbete) och vill säkra genomtänkta metoder för uppföljning och utvärdering från start.

Nivå 2 - Fortsättning, viss förkunskap rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 18 juni. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 5 okt. 08.30- 10.00
Alternativ 3: 15 dec. 08.30- 10.00

Problem Mapping
Din steg-för-steg guide till problemkartläggning
En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa. Utan insyn i vilka rotorsaker som driver att problemet finns, är risken stor att vi genomför insatser som bara skrapar på ytan och ger effekt i stunden eller i värsta fall inte alls. I denna crash course går vi igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera.

Nivå 1 - Grundläggande, ingen förkunskap är nödvändig
Datum:
Alternativ 1: 4 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 1 april. 08.30-10.00
Alternativ 3: 11 juni. 08.30-10.00
Alternativ 4: 23 sep. 08.30-10.00
Alternativ 5: 25 nov. 08.30-10.00

How to Assess Contribution
Ett djupdyk i skillnaden mellan utfall och effekt.
I många verksamheter mäts vilken förändring som uppkommer i samband med en insats - utfall (på engelska outcome). Men inte lika ofta berörs i vilken grad förändringen de facto orsakades av insatsen och inte ändå skulle ha inträffat - effekt (på engelska impact). I denna kurs går vi igenom varför det är viktigt att fånga effekt (inte bara utfall), vad kontrafaktiskt utfall innebär och fyra olika metoder för att mäta effekt (ex. randomiserad kontrollerad studie).

Nivå 3 - Erfaren, goda förkunskaper rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 20 maj. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 27 okt. 08.30- 10.00

Monetary Valuation of Social Outcomes
En introduktion till hur social nytta kan värderas i pengar.
Ibland räcker vår magkänsla långt för att fatta kloka beslut. Men när det gäller mer komplexa beslut, exempelvis hur en verksamhet ska fördela sina resurser för att göra största möjliga samhällsnytta, så kan det vara nödvändigt med en mer systematisk ansats. Ett hjälpsamt verktyg kan vara monetär värdering  d.v.s. att med hjälp av pengar förstå hur stor betydelse ett utfall eller en effekt har - och kunna visa det för andra. I denna kurs går vi igenom när monetär värdering kan vara till hjälp, tekniker och risker och utmaningar.

Nivå 3 - Erfaren, goda förkunskaper rekommenderas
Datum:
Alternativ 1: 11 maj. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 30 sep. 08.30- 10.00
Alternativ 3: 1 dec. 08.30- 10.00

Vanliga frågor om våra crash courses

Hittar du inte svaret på din fråga, skriv till oss: hej@effektfullt.se
Vem kan gå kurserna?

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla våra professionella medlemmar. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!

Varje medlemsorganisation kan låta fem av sina medarbetare gå kurserna. Läs mer under nästa rubrik "Hur många kurser kan jag gå?".

Hur många kurser kan jag gå?

En organisation som tecknat vårt professionella medlemskap kan varje år låta fem medarbetare gå tre crash courses.

Medarbetarna behöver delta i samma tre crash courses, men behöver inte delta vid samma tre kursdatum. Våra crash courses erbjuds flera gånger per år så att alla ska hitta ett datum som passar. Innan du anmäler dig till en crash course, koordinera med övriga medarbetare i din organisation om vilka tre crash courses som ni ska välja att gå detta år. I början av varje nytt medlemsår (kalenderår) fylls din organisations ‘kurskonto’ på med tillgång till tre nya crash courses.

Ifall er organisation vill låta fler än fem medarbetare gå de tre crash courses som ni valt, kostar det ytterligare 400 kr för varje påbörjat femtal, d.v.s. för 1-5 medarbetare är medlemsavgiften 400 kr, för 6-10 medarbetare är medlemsavgiften 800 kr, för 11-15 medarbetare är medlemsavgiften 1200 kr etc. Om din organisation vill utöka antalet medarbetare som kan gå crash courses, eller vill fråga hur många i er organisation som i dagsläget kan gå crash courses, maila oss på hej@effektfullt.se.

Jag vill gå fler kurser än de som ingår i medlemskapet, hur gör jag då?

Om din organisation vill ta del av ytterligare crash courses utöver de tre per kalenderår som ingår i ert medlemskap, så kostar en extra crash course 500 kr ex. moms/person (625 kr inkl. moms). Följ denna länk för att köpa extra crash courses.

Vad innebär de olika nivåerna?

Våra kurser har nivå 1-4. Se nedan för beskrivning av respektive nivå.

Är du osäker på vilken nivå du tillhör? Det är ingen fara om du skulle hamna på en kurs som inte exakt motsvarar din nivå, alla är välkomna, men som generellt tips kan vi ändå säga att välj hellre en nivå nedåt om du är osäker.

NIVÅ 1 - GRUNDLÄGGANDE, INGEN FÖRKUNSKAP BEHÖVS

Effektmätning är i mångt och mycket ett nytt område för mig!

NIVÅ 2 - FORTSÄTTNING, VISS FÖRKUNSKAP REKOMMENDERAS

Jag minns och kan återge koncept inom effektmätning, men är inte helt säker på ifall jag förstår dem fullt ut, eller jag förstår och kan förklara dem men är inte ännu alltid helt trygg med att tillämpa dem - särskilt inte i nya situationer.

NIVÅ 3 - ERFAREN, GOD FÖRKUNSKAP REKOMMENDERAS

Jag känner mig trygg med att tillämpa effektmätning i både välbekanta och nya situationer. Jag reflekterar och diskuterar ofta kring hur effektmätning bör göras, men vänder mig i regel till andra för svar på vad som är bra/dåligt.

NIVÅ 4 - AVANCERAD, MYCKET GOD FÖRKUNSKAP REKOMMENDERAS

Jag bedömer, värderar och drar slutsatser kring hur effektmätning gjorts och bör göras. Jag vidareutvecklar området effektmätning genom att skapa nytt.

Jag har gått alla kurser som passar mig i ert utbud, vad händer nu?

Wow, snyggt jobbat! Lärande är en process och det finns alltid mer att lära! Menyn med crash courses att välja mellan utökas allt eftersom.

Du kan också kika på våra kunskapskluster, du har säkerligen mycket att bidra med! Du är också mycket välkommen att föreslå ett tema om du inte ser något aktuellt kluster som passar dig just nu!

Får jag något typ av kursbevis?

Ja, du kan be om en diplomering i form av ett kurscertifikat efter varje kurstillfälle, det gör du bäst genom att mejla oss. Certifikatet kan du använda i ditt CV och på din Linkedinprofil, på så sätt visar du andra att du lägger vikt vid effektmätning!

Saknar du ett certifikat från en tidigare kurs du gått? Vi löser det, kontakta oss: hej@effektfullt.se

Kan ni komma och hålla en kurs anpassad för vår verksamhet?

Absolut! Ni kan anlita oss för föreläsning, utbildning, processledning eller rådgivning. Vi levererar i hela Sverige och till aktörer i både offentlig, privat och ideell sektor. Kontakta oss gärna på hej@effektfullt.se.

Läs mer om våra tjänster.