Alla aktuella kurser

Vässa din förmåga att mäta och visa effekt!

Crash Courses

Kontinuerlig vidareutbildning inom effektmätning

Effektakademien riktar sig till organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö. Inom ramen för Effektakademin erbjuder vi kunskapshöjande crash courses.

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla våra professionella medlemmar. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år. Läs mer

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Erhåll diplomering som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV
Kundcitat

"Upplägget på kurserna har varit strålande vad gäller såväl tidsåtgång, interaktion men framförallt innehåll. Min kunskapsnivå och verktygslåda kring området effektmätning har ökat betydligt under relativt kort tid."

Jonas Lundh, Projektchef, Coompanion Nord

Under hösten 2020 deltog över 70 medlemmar i våra crash courses! På frågan om hur sannolikt det är att de skulle rekommendera kurserna till en bekant eller kollega så svarar kursdeltagarna i genomsnitt 9.5 på en skala 1-10.

Vårens kurser

Hur visa på effekt i projektansökningar

How to Demonstrate Impact in Grant Proposals
Bli en mästare på att visa effektpotential i projektansökningar
Varje år ansöker tusentals organisationer om finansiering. Konkurrensen är stenhård och ställer höga krav på att du på ett övertygande sätt kan visa finansiärer att ert projekt behövs och kommer göra stor nytta. I denna crash course ger vi konkret vägledning och exempel på hur man kan besvara vanligt förekommande ansökningsfrågor för att synliggöra ett projekts potential för effekt och öka chansen för stöd.

Datum:
Alternativ 1: 23 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 20 april. 08.30-10.00

Impact Lingo 101
Aldrig igen osäker på output, outcome och impact
Få järnkoll på den viktigaste och vanligaste terminologin. Vi går igenom den mesta centrala terminologin inom effektmätning på både svenska och engelska, exempelvis effekt, utfall, prestation, impact, och outcome. Genom konkreta exempel från olika sorters verksamheter får du inspiration och vägledning. Vi ger dessutom handfasta tips på hur du kan få med resten av din organisation i att använda samma språk.

Datum:
Alternativ 1: 5 mars. 08.30-10.00
Alternativ 2: 4 juni. 08.30-10.00

bli en ännu mer effektorienterad beställare

Public Procurement for Impact
Ta kliv mot att bli en ännu mer effektorienterad beställare
Offentlig upphandling i Sverige omsätter årligen över 700 miljarder kronor, vilket gör det synnerligen angeläget att vi uppnår avsedd pang för pengarna. I de flesta upphandlingar ställs detaljkrav som exakt specificerar hur den upphandlande myndighetens (och i förlängningen samhällets) behov ska mötas. I denna crash course går vi bland annat igenom hur man i upphandlingens förfrågningsunderlag formulerar krav som är inriktade på nytta.

Datum:

Alternativ 1: 28 maj. 08.30-10.00

Output tracking

Output Tracking
Bli en stjärna på meningsfull prestationsmätning
I denna crash course går vi in på djupet i vad som är en prestation (output). Du får verktyg för att på ett tydligt och systematiskt sätt beskriva vad som är era prestationer, och stöd i att välja ut vilka prestationer som ni ska fokusera på att följa upp och utvärdera. Kursen passar oavsett om du tillhör en organisation som arbetar direkt med er slutmålgrupp, eller om ni når dem indirekt genom att fördela medel och stöd till andra.

Datum:
Alternativ 1: 10 feb. 08.30-09.30
Just nu finns inga inplanerade tillfällen, fler datum publiceras längre fram.

skapa en mätplan

Designing a Measurement Plan
Verktygen som hjälper dig gå från mål till mått
Många organisationer brottas med att de mäter för många saker, fel saker, eller saker som driver fram ett oönskat beteende i organisationen. I andra organisationer så står man i begrepp att påbörja sin mätning, och vill ta sig an den på ett systematiskt och genomtänkt sätt. I denna crash course ger vi steg för steg vägledning för att stötta våra medlemmar att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori.

Datum:
Alternativ 1: 29 april. 08.30-10.00
Alternativ 2: 22 juni. 08.30-10.00

Få organisationen att vilja mäta effekt

How to Organize for Impact
Knäck koden till att bli en effektorienterad organisation
I denna crash course går vi igenom hur man ger sin organisation förutsättningar för att KUNNA mäta effekt, VILJA mäta effekt och PRIORITERA att mäta effekt. Vi hjälper dig att göra en snabbcheck av hur era förutsättningar ser ut i dagsläget, och att identifiera var ni har som allra störst utvecklingspotential. Dessutom delar vi praktiska tips så att du direkt kan ta tag i de områden där ni vill utvecklas.

Datum:
Alternativ 1: 12 mars. 08.30- 10.00
Just nu finns inga inplanerade tillfällen, fler datum publiceras längre fram.

Kurs i förändringsteori

Theory of Change Fundamentals
Så bygger din verksamhet en övertygande förändringsteori
En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå, och hur ni tänker er att det ska gå till. Er förändringsteori lägger grunden till hela er effektmätning och -styrning. Ofta efterfrågar finansiärer er förändringsteori för att bedöma potentialen i er verksamhet eller i ert projekt. I denna crash course går vi igenom vad en förändringsteori är, hur man bygger en, hur den kan se ut i olika verksamheter, vad den kan användas till – och hur man ser till att den faktiskt används.

Datum:
Alternativ 1: 26 januari. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 9 mars. 08.30- 10.00
Alternativ 3: 7 maj. 08.30- 10.00

Problem mapping kurs

Problem Mapping
Din steg-för-steg guide till problemkartläggning
En nyckel till effektfulla insatser är en ingående förståelse av det problem som vi vill lösa. Utan insyn i vilka rotorsaker som driver att problemet finns, är risken stor att vi genomför insatser som bara skrapar på ytan och ger effekt i stunden eller i värsta fall inte alls. I denna crash course går vi igenom hur man kartlägger ett problems rotorsaker och konsekvenser, samt hur man på ett systematiskt sätt väljer ut vilka rotorsaker som det är mest effektfullt att adressera.

Datum:
Alternativ 1: 4 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 1 april. 08.30-10.00
Alternativ 3: 11 juni. 08.30-10.00

World Class Impact Reporting
Vägen till en riktigt vass effektrapport - och vad du inte får missa
För de flesta organisationer är det viktigt att synliggöra sin effekt. Syftet varierar och kan vara allt ifrån att vinna finansiering, till att stärka sitt varumärke, till att få de egna medarbetarna att känna stolthet och motivation. Eller så ligger fokus på att efterleva de krav som ställs av olika sorters regelverk. I denna crash course zoomar vi in på den årliga effektrapport som många organisationer skapar och kommunicerar till externa intressenter.

Datum:
Alternativ 1: 12 feb. 08.30-10.00
Alternativ 2: 14 april. 08.30-10.00

Just nu finns inga inplanerade tillfällen, fler datum publiceras längre fram.

Övervaka systemförändring

Monitoring Progress towards System Change
Mätkitet för er som jobbar med systemförändring.
Att arbeta systemförändrande är att adressera rotorsakerna till ett samhällsproblem, i syfte att nå varaktig och utbredd förändring. Det kan exempelvis innebära att ändra i lagstiftning, eller att förändra de värderingar och normer som råder i samhället kring en viss fråga. I denna crash course har vi satt ihop ett mätkit för dig som driver systemförändrande insatser, eller som står i begrepp att påbörja ett sådant arbete och vill säkra genomtänkta metoder för uppföljning och utvärdering redan från start.

Datum:
Alternativ 1: 16 april. 08.30- 10.00
Alternativ 2: 18 juni. 08.30- 10.00

Financial valuation of social outcomes

Financial Valuation of Social Outcomes
En introduktion till hur social nytta kan värderas i pengar.
Mer detaljerad info om kursen kommer inom kort. Du kan ändå anmäla dig.

Datum:
Alternativ 1: 11 maj. 08.30- 10.00

Skillnaden mellan utfall och effekt

How to Assess Contribution
Ett djupdyk i skillnaden mellan utfall och effekt.
Mer detaljerad info om kursen kommer inom kort. Du kan ändå anmäla dig.

Datum:
Alternativ 1: 20 maj. 08.30- 10.00

Vanliga frågor om våra crash courses

Hittar du inte svaret på din fråga, skriv till oss: hej@effektfullt.se
Vem kan gå kurserna?

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla våra professionella medlemmar. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar 400 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!

Hur många kurser kan jag gå?

För de organisationer som tecknat vårt professionella medlemskap ingår tre stycken crash courses per organisation och år. Fem medarbetare i din organisation har tillgång till de tre crash courses som ni valt, om ni inte tecknat ett utökat medlemskap vilket ger tillgång för fler än fem medarbetare. Om du är osäker på hur många av era medarbetare som har tillgång, fråga den i din organisation som tecknat medlemskapet eller maila oss på hej@effektfullt.se.

Medarbetare från en och samma organisation behöver delta i samma tre crash courses, men behöver inte delta vid samma tre kursdatum. Innan du anmäler dig till en crash course, koordinera med övriga berörda i din organisation om vilka tre crash courses som ni ska välja att gå detta år. I början av varje nytt medlemsår (kalenderår) fylls din organisations ‘kurskonto’ på med tillgång till tre nya crash courses.

Jag vill gå fler kurser än de som ingår i medlemskapet, hur gör jag då?

Om din organisation vill ta del av ytterligare crash courses utöver de tre per kalenderår som ingår i ert medlemskap, så kostar en extra crash course 500 kr ex. moms/person (625 kr inkl. moms). Följ denna länk för att köpa extra crash courses.

Jag har gått alla kurser som passar mig i ert utbud, vad händer nu?

Wow, snyggt jobbat! Lärande är en process och det finns alltid mer att lära! Menyn med crash courses att välja mellan utökas allt eftersom.

Du kan också kika på våra kunskapskluster, du har säkerligen mycket att bidra med! Du är också mycket välkommen att föreslå ett tema om du inte ser något aktuellt kluster som passar dig just nu!

Får jag något typ av kursbevis?

Ja, du kan be om en diplomering i form av ett kurscertifikat efter varje kurstillfälle, det gör du bäst genom att mejla oss. Certifikatet kan du använda i ditt CV och på din Linkedinprofil, på så sätt visar du andra att du lägger vikt vid effektmätning!

Saknar du ett certifikat från en tidigare kurs du gått? Vi löser det, kontakta oss: hej@effektfullt.se

Kan ni komma och hålla en kurs anpassad för vår verksamhet?

Absolut! Ni kan anlita oss för föreläsning, utbildning, processledning eller rådgivning. Vi levererar i hela Sverige och till aktörer i både offentlig, privat och ideell sektor. Kontakta oss gärna på hej@effektfullt.se.

Läs mer om våra tjänster.