Crash courses i effektmätning

Lär dig effektmätning online med lärarledda kurser på olika nivåer!

För dig som vill vässa dina kunskaper i effektmätning

Effektakademins crash courses riktar sig till verksamheter inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin som vill bli ännu vassare på att mäta, visa och öka sina effekter på människor och miljö.

  • Lär dig mycket på kort tid!
  • Få konkreta verktyg och tips som direkt kan omsättas i praktiken
  • Olika nivåer för kontinuerlig utveckling
  • Få ett diplom som du kan dela på LinkedIn och i ditt CV

Under 2023 hade vi över 500 kursdeltaganden på våra crash courses. Några av de som deltagit kommer ifrån:

Att designa en mätplan

00001
959kr
Verktygen för att gå från mål till mått!
Finns i lager
1
Produktdetaljer
Format: Digital, lärarledd
Längd: 2h
Diplomering: Ja
Nivå: NIVÅ 1 - Lägger grunden
Språk: Svenska

Verktygen för att gå från mål till mått

När vi tagit fram vår Theory of Change är nästa steg att välja ut vad vi ska mäta och hur. Många verksamheter brottas med att de mäter för många saker, fel saker (som inte används till något), eller saker som driver fram en oönskad kultur eller ett oönskat beteende i organisationen. I andra organisationer så står man i begrepp att påbörja sin mätning, och vill ta sig an den på ett systematiskt och genomtänkt sätt.

I denna crash course ger vi steg för steg vägledning i att skapa en mätplan som har en tydlig och relevant koppling till verksamhetens förändringsteori. I kursen behandlar vi bland annat:

  • Hur man beslutar om vilka prestationer (outputs) och utfall (outcomes) som är relevanta att mäta
  • Hur man formulerar indikatorer för de valda prestationerna och utfallen
  • Vad som är skillnaden mellan utgångsvärde (baseline) och målvärde (target)

Vi berör även hur man bör (och inte bör) använda mätningen för att motivera och styra sina medarbetare. Efter kursen får du en mall som du direkt kan använda för att skapa din mätplan, samt flera exempel för att komma igång med en flygande start. Kursen riktar sig till dig som vill systematisera er mätning, oavsett sektor.

Tidigare deltagare om kursen:

Gav mycket inspiration och konkret how To's. Det var motiverande att få med sig en målbild efter dagen.

- Deltagare hösten 2021

Jag tycker det var väldigt pedagogiskt förklarat, tydliga bilder och kartor över hur arbetet kan struktureras. Det inspirerade och jag började tänka på hur det skulle kunna appliceras på verksamheten.

- Deltagare hösten 2021
Spara denna produkt för senare användning

Vanliga frågor och svar

Kurserna i Effektakademien är tillgängliga för alla, tidigare deltagare kommer från idéburen, privat och offentlig sektor samt akademin. De organisationer som är medlemmar i Effektfullt får mellan 25-40 % rabatt på alla kurser. Professionellt medlemskap i Effektfullt kostar från 1200 kr per organisation och år. Läs mer och ansök!